تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل منات ترکمنستان به سامانی تاجیکستان

1 TMT
=
3.13 TJS
1 منات ترکمنستانبرابر است با3.13 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.319 منات ترکمنستان
نرخ تبدیل منات ترکمنستان به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به سامانی تاجیکستان امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403 برابر 3.130 است. یعنی 1 منات ترکمنستان برابر است با 3.130 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل منات ترکمنستان به سامانی تاجیکستان دیروز 3.124 بود.

آمار مربوط به تبدیل منات ترکمنستان به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
3.119 3.124 کمترین
3.133 3.131 بیشترین
3.127 3.128 میانگین
0.003 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ منات ترکمنستان به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل منات ترکمنستان به سامانی تاجیکستان

1 منات ترکمنستان
=
3.13 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
31.3 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
78.26 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
156.51 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
313.03 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
469.54 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
626.06 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
782.57 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
1,565.14 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
3,130.29 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
15,651.43 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به منات ترکمنستان

1 سامانی تاجیکستان
=
0.32 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
3.19 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
7.99 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
15.97 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
31.95 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
47.92 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
63.89 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
79.86 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
159.73 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
319.46 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
1,597.3 منات ترکمنستان
18,970 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403, در بازار 18,970 تومان است که نسبت به روز گذشته 140 تومان (0.73 درصد) کاهش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 19,110 تومان معامله می شد.

6,060 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403, در بازار 6,060 تومان است که نسبت به روز گذشته 60 تومان (0.98 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 6,120 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس منات ترکمنستان را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای منات ترکمنستان و سامانی تاجیکستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)