تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل منات ترکمنستان به سامانی تاجیکستان

1 TMT
=
3.125 TJS
1 منات ترکمنستانبرابر است با3.125 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.32 منات ترکمنستان
نرخ تبدیل منات ترکمنستان به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به سامانی تاجیکستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 3.125 است. یعنی 1 منات ترکمنستان برابر است با 3.125 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل منات ترکمنستان به سامانی تاجیکستان دیروز 3.127 بود.

آمار مربوط به تبدیل منات ترکمنستان به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
3.104 3.104 کمترین
3.144 3.138 بیشترین
3.128 3.125 میانگین
0.007 0.007 انحراف معیار

نمودار نرخ منات ترکمنستان به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل منات ترکمنستان به سامانی تاجیکستان

1 منات ترکمنستان
=
3.13 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
31.25 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
78.13 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
156.26 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
312.52 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
468.79 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
625.05 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
781.31 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
1,562.62 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
3,125.25 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
15,626.25 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به منات ترکمنستان

1 سامانی تاجیکستان
=
0.32 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
3.2 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
8 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
16 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
32 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
48 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
63.99 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
79.99 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
159.99 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
319.97 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
1,599.87 منات ترکمنستان
14,480 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 14,480 تومان است که نسبت به روز گذشته 80 تومان (0.55 درصد) کاهش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 14,560 تومان معامله می شد.

4,635 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 4,635 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.43 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,655 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس منات ترکمنستان را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای منات ترکمنستان و سامانی تاجیکستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)