تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یورو به سامانی تاجیکستان

1 EUR
=
11.68 TJS
1 یوروبرابر است با11.68 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.086 یورو
نرخ تبدیل یورو به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل یورو به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل یورو به سامانی تاجیکستان امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403 برابر 11.680 است. یعنی 1 یورو برابر است با 11.680 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل یورو به سامانی تاجیکستان دیروز 11.668 بود.

آمار مربوط به تبدیل یورو به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
11.618 11.618 کمترین
11.980 11.886 بیشترین
11.828 11.772 میانگین
0.082 0.088 انحراف معیار

نمودار نرخ یورو به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل یورو به سامانی تاجیکستان

1 یورو
=
11.68 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
116.8 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
292 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
584.01 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
1,168.02 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
1,752.03 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
2,336.03 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
2,920.04 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
5,840.09 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
11,680.17 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
58,400.85 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به یورو

1 سامانی تاجیکستان
=
0.09 یورو
10 یورو
=
0.86 یورو
25 یورو
=
2.14 یورو
50 یورو
=
4.28 یورو
100 یورو
=
8.56 یورو
150 یورو
=
12.84 یورو
200 یورو
=
17.12 یورو
250 یورو
=
21.4 یورو
500 یورو
=
42.81 یورو
1000 یورو
=
85.62 یورو
5000 یورو
=
428.08 یورو
68,800 تومان

قیمت یورو امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 68,800 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,950 تومان (2.76 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یورو ، روز گذشته با قیمت 70,750 تومان معامله می شد.

5,890 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 5,890 تومان است که نسبت به روز گذشته 170 تومان (2.81 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 6,060 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یورو به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یورو را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)