تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یورو به سامانی تاجیکستان

1 EUR
=
11.761 TJS
1 یوروبرابر است با11.761 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.085 یورو
نرخ تبدیل یورو به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل یورو به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل یورو به سامانی تاجیکستان امروز شنبه 18 آذر 1402 برابر 11.761 است. یعنی 1 یورو برابر است با 11.761 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل یورو به سامانی تاجیکستان دیروز 11.800 بود.

آمار مربوط به تبدیل یورو به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
11.507 11.718 کمترین
12.024 12.024 بیشترین
11.718 11.869 میانگین
0.131 0.093 انحراف معیار

نمودار نرخ یورو به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل یورو به سامانی تاجیکستان

1 یورو
=
11.76 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
117.61 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
294.03 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
588.05 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
1,176.1 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
1,764.16 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
2,352.21 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
2,940.26 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
5,880.52 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
11,761.03 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
58,805.17 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به یورو

1 سامانی تاجیکستان
=
0.09 یورو
10 یورو
=
0.85 یورو
25 یورو
=
2.13 یورو
50 یورو
=
4.25 یورو
100 یورو
=
8.5 یورو
150 یورو
=
12.75 یورو
200 یورو
=
17.01 یورو
250 یورو
=
21.26 یورو
500 یورو
=
42.51 یورو
1000 یورو
=
85.03 یورو
5000 یورو
=
425.13 یورو
54,250 تومان

قیمت یورو امروز شنبه 18 آذر 1402, در بازار 54,250 تومان است که نسبت به روز گذشته 100 تومان (0.18 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یورو ، روز گذشته با قیمت 54,350 تومان معامله می شد.

4,640 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز شنبه 18 آذر 1402, در بازار 4,640 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.22 درصد) افزایش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,630 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یورو به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یورو را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)