تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل روبل روسیه به سامانی تاجیکستان

1 RUB
=
0.122 TJS
1 روبل روسیهبرابر است با0.122 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با8.168 روبل روسیه
نرخ تبدیل روبل روسیه به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل روبل روسیه به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل روبل روسیه به سامانی تاجیکستان امروز سه شنبه 7 آذر 1402 برابر 0.122 است. یعنی 1 روبل روسیه برابر است با 0.122 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل روبل روسیه به سامانی تاجیکستان دیروز 0.122 بود.

آمار مربوط به تبدیل روبل روسیه به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
0.108 0.117 کمترین
0.123 0.123 بیشترین
0.115 0.120 میانگین
0.004 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ روبل روسیه به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل روبل روسیه به سامانی تاجیکستان

1 روبل روسیه
=
0.12 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
1.22 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
3.06 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
6.12 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
12.24 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
18.36 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
24.49 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
30.61 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
61.21 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
122.43 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
612.13 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به روبل روسیه

1 سامانی تاجیکستان
=
8.17 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
81.68 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
204.2 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
408.41 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
816.82 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
1,225.23 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
1,633.63 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
2,042.04 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
4,084.09 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
8,168.17 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
40,840.87 روبل روسیه
567 تومان

قیمت روبل روسیه امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 567 تومان است که نسبت به روز گذشته 4 تومان (0.7 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 571 تومان معامله می شد.

4,635 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 4,635 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.86 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,675 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل روبل روسیه به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس روبل روسیه را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)