تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل لاری گرجستان به سامانی تاجیکستان

1 GEL
=
4.094 TJS
1 لاری گرجستانبرابر است با4.094 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.244 لاری گرجستان
نرخ تبدیل لاری گرجستان به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل لاری گرجستان به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل لاری گرجستان به سامانی تاجیکستان امروز دوشنبه 20 آذر 1402 برابر 4.094 است. یعنی 1 لاری گرجستان برابر است با 4.094 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل لاری گرجستان به سامانی تاجیکستان دیروز 4.095 بود.

آمار مربوط به تبدیل لاری گرجستان به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
4.013 4.013 کمترین
4.194 4.096 بیشترین
4.080 4.057 میانگین
0.037 0.022 انحراف معیار

نمودار نرخ لاری گرجستان به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل لاری گرجستان به سامانی تاجیکستان

1 لاری گرجستان
=
4.09 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
40.94 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
102.35 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
204.7 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
409.41 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
614.11 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
818.82 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
1,023.52 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
2,047.04 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
4,094.08 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
20,470.39 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به لاری گرجستان

1 سامانی تاجیکستان
=
0.24 لاری گرجستان
10 لاری گرجستان
=
2.44 لاری گرجستان
25 لاری گرجستان
=
6.11 لاری گرجستان
50 لاری گرجستان
=
12.21 لاری گرجستان
100 لاری گرجستان
=
24.43 لاری گرجستان
150 لاری گرجستان
=
36.64 لاری گرجستان
200 لاری گرجستان
=
48.85 لاری گرجستان
250 لاری گرجستان
=
61.06 لاری گرجستان
500 لاری گرجستان
=
122.13 لاری گرجستان
1000 لاری گرجستان
=
244.26 لاری گرجستان
5000 لاری گرجستان
=
1,221.28 لاری گرجستان
18,960 تومان

قیمت لاری گرجستان امروز دوشنبه 20 آذر 1402, در بازار 18,960 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.21 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لاری گرجستان ، روز گذشته با قیمت 19,000 تومان معامله می شد.

4,630 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز دوشنبه 20 آذر 1402, در بازار 4,630 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.22 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,640 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل لاری گرجستان به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس لاری گرجستان را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای لاری گرجستان و سامانی تاجیکستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)