تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل لاری گرجستان به سامانی تاجیکستان

1 GEL
=
3.931 TJS
1 لاری گرجستانبرابر است با3.931 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.254 لاری گرجستان
نرخ تبدیل لاری گرجستان به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل لاری گرجستان به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل لاری گرجستان به سامانی تاجیکستان امروز یکشنبه 24 تیر 1403 برابر 3.931 است. یعنی 1 لاری گرجستان برابر است با 3.931 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل لاری گرجستان به سامانی تاجیکستان دیروز 3.921 بود.

آمار مربوط به تبدیل لاری گرجستان به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
3.738 3.738 کمترین
4.103 3.961 بیشترین
3.939 3.838 میانگین
0.120 0.062 انحراف معیار

نمودار نرخ لاری گرجستان به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل لاری گرجستان به سامانی تاجیکستان

1 لاری گرجستان
=
3.93 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
39.31 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
98.27 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
196.54 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
393.09 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
589.63 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
786.17 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
982.71 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
1,965.43 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
3,930.86 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
19,654.28 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به لاری گرجستان

1 سامانی تاجیکستان
=
0.25 لاری گرجستان
10 لاری گرجستان
=
2.54 لاری گرجستان
25 لاری گرجستان
=
6.36 لاری گرجستان
50 لاری گرجستان
=
12.72 لاری گرجستان
100 لاری گرجستان
=
25.44 لاری گرجستان
150 لاری گرجستان
=
38.16 لاری گرجستان
200 لاری گرجستان
=
50.88 لاری گرجستان
250 لاری گرجستان
=
63.6 لاری گرجستان
500 لاری گرجستان
=
127.2 لاری گرجستان
1000 لاری گرجستان
=
254.4 لاری گرجستان
5000 لاری گرجستان
=
1,271.99 لاری گرجستان
21,370 تومان

قیمت لاری گرجستان امروز یکشنبه 24 تیر 1403, در بازار 21,370 تومان است که نسبت به روز گذشته 70 تومان (0.33 درصد) افزایش یافته است. هر واحد لاری گرجستان ، روز گذشته با قیمت 21,300 تومان معامله می شد.

5,440 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز یکشنبه 24 تیر 1403, در بازار 5,440 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.18 درصد) افزایش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 5,430 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل لاری گرجستان به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس لاری گرجستان را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای لاری گرجستان و سامانی تاجیکستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)