تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل لاری گرجستان به سامانی تاجیکستان

1 GEL
=
4.103 TJS
1 لاری گرجستانبرابر است با4.103 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.244 لاری گرجستان
نرخ تبدیل لاری گرجستان به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل لاری گرجستان به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل لاری گرجستان به سامانی تاجیکستان امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403 برابر 4.103 است. یعنی 1 لاری گرجستان برابر است با 4.103 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل لاری گرجستان به سامانی تاجیکستان دیروز 4.103 بود.

آمار مربوط به تبدیل لاری گرجستان به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
4.039 4.041 کمترین
4.145 4.108 بیشترین
4.099 4.082 میانگین
0.029 0.021 انحراف معیار

نمودار نرخ لاری گرجستان به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل لاری گرجستان به سامانی تاجیکستان

1 لاری گرجستان
=
4.1 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
41.03 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
102.58 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
205.17 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
410.34 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
615.51 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
820.67 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
1,025.84 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
2,051.69 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
4,103.37 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
20,516.85 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به لاری گرجستان

1 سامانی تاجیکستان
=
0.24 لاری گرجستان
10 لاری گرجستان
=
2.44 لاری گرجستان
25 لاری گرجستان
=
6.09 لاری گرجستان
50 لاری گرجستان
=
12.19 لاری گرجستان
100 لاری گرجستان
=
24.37 لاری گرجستان
150 لاری گرجستان
=
36.56 لاری گرجستان
200 لاری گرجستان
=
48.74 لاری گرجستان
250 لاری گرجستان
=
60.93 لاری گرجستان
500 لاری گرجستان
=
121.85 لاری گرجستان
1000 لاری گرجستان
=
243.7 لاری گرجستان
5000 لاری گرجستان
=
1,218.51 لاری گرجستان
24,230 تومان

قیمت لاری گرجستان امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 24,230 تومان است که نسبت به روز گذشته 640 تومان (2.57 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لاری گرجستان ، روز گذشته با قیمت 24,870 تومان معامله می شد.

5,910 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 5,910 تومان است که نسبت به روز گذشته 150 تومان (2.48 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 6,060 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل لاری گرجستان به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس لاری گرجستان را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای لاری گرجستان و سامانی تاجیکستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)