تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون سوئد به سامانی تاجیکستان

1 SEK
=
1.015 TJS
1 کرون سوئدبرابر است با1.015 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.985 کرون سوئد
نرخ تبدیل کرون سوئد به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل کرون سوئد به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل کرون سوئد به سامانی تاجیکستان امروز یکشنبه 24 تیر 1403 برابر 1.015 است. یعنی 1 کرون سوئد برابر است با 1.015 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل کرون سوئد به سامانی تاجیکستان دیروز 1.015 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون سوئد به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
0.994 1.005 کمترین
1.039 1.033 بیشترین
1.016 1.019 میانگین
0.011 0.007 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون سوئد به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل کرون سوئد به سامانی تاجیکستان

1 کرون سوئد
=
1.02 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
10.15 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
25.38 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
50.76 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
101.53 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
152.29 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
203.06 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
253.82 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
507.65 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
1,015.29 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
5,076.47 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به کرون سوئد

1 سامانی تاجیکستان
=
0.98 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
9.85 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
24.62 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
49.25 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
98.49 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
147.74 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
196.99 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
246.23 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
492.47 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
984.94 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
4,924.68 کرون سوئد
5,510 تومان

قیمت کرون سوئد امروز یکشنبه 24 تیر 1403, در بازار 5,510 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 5,510 تومان معامله می شد.

5,430 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز یکشنبه 24 تیر 1403, در بازار 5,430 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 5,430 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون سوئد به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون سوئد را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)