تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون سوئد به سامانی تاجیکستان

1 SEK
=
0.981 TJS
1 کرون سوئدبرابر است با0.981 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با1.02 کرون سوئد
نرخ تبدیل کرون سوئد به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل کرون سوئد به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل کرون سوئد به سامانی تاجیکستان امروز جمعه 31 شهریور 1402 برابر 0.981 است. یعنی 1 کرون سوئد برابر است با 0.981 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل کرون سوئد به سامانی تاجیکستان دیروز 0.986 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون سوئد به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
0.979 0.979 کمترین
1.076 1.014 بیشترین
1.015 0.991 میانگین
0.026 0.009 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون سوئد به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل کرون سوئد به سامانی تاجیکستان

1 کرون سوئد
=
0.98 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
9.81 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
24.52 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
49.04 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
98.08 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
147.12 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
196.16 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
245.2 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
490.4 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
980.79 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
4,903.96 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به کرون سوئد

1 سامانی تاجیکستان
=
1.02 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
10.2 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
25.49 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
50.98 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
101.96 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
152.94 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
203.92 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
254.9 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
509.79 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
1,019.58 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
5,097.92 کرون سوئد
4,435 تومان

قیمت کرون سوئد امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 4,435 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.45 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 4,455 تومان معامله می شد.

4,520 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 4,520 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.11 درصد) افزایش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,515 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون سوئد به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون سوئد را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)