تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون سوئد به سامانی تاجیکستان

1 SEK
=
0.998 TJS
1 کرون سوئدبرابر است با0.998 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با1.002 کرون سوئد
نرخ تبدیل کرون سوئد به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل کرون سوئد به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل کرون سوئد به سامانی تاجیکستان امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403 برابر 0.998 است. یعنی 1 کرون سوئد برابر است با 0.998 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل کرون سوئد به سامانی تاجیکستان دیروز 1.005 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون سوئد به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
0.998 0.998 کمترین
1.072 1.048 بیشترین
1.044 1.026 میانگین
0.017 0.014 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون سوئد به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل کرون سوئد به سامانی تاجیکستان

1 کرون سوئد
=
1 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
9.98 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
24.96 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
49.91 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
99.83 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
149.74 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
199.65 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
249.57 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
499.13 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
998.27 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
4,991.33 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به کرون سوئد

1 سامانی تاجیکستان
=
1 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
10.02 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
25.04 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
50.09 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
100.17 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
150.26 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
200.35 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
250.43 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
500.87 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
1,001.74 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
5,008.69 کرون سوئد
6,010 تومان

قیمت کرون سوئد امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 6,010 تومان است که نسبت به روز گذشته 130 تومان (2.12 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 6,140 تومان معامله می شد.

6,020 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 6,020 تومان است که نسبت به روز گذشته 90 تومان (1.47 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 6,110 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون سوئد به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون سوئد را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)