تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار کانادا به سامانی تاجیکستان

1 CAD
=
8.055 TJS
1 دلار کانادابرابر است با8.055 سامانی تاجیکستان
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.124 دلار کانادا
نرخ تبدیل دلار کانادا به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل دلار کانادا به سامانی تاجیکستان

نرخ تبدیل دلار کانادا به سامانی تاجیکستان امروز سه شنبه 7 آذر 1402 برابر 8.055 است. یعنی 1 دلار کانادا برابر است با 8.055 سامانی تاجیکستان. نرخ تبدیل دلار کانادا به سامانی تاجیکستان دیروز 7.977 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار کانادا به سامانی تاجیکستان

سه ماهه یکماهه  
7.886 7.894 کمترین
8.167 8.023 بیشترین
8.028 7.966 میانگین
0.074 0.034 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار کانادا به سامانی تاجیکستان
ماه
همه

تبدیل دلار کانادا به سامانی تاجیکستان

1 دلار کانادا
=
8.06 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
80.55 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
201.38 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
402.76 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
805.52 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
1,208.28 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
1,611.04 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
2,013.8 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
4,027.59 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
8,055.19 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
40,275.94 سامانی تاجیکستان

تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار کانادا

1 سامانی تاجیکستان
=
0.12 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
1.24 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
3.1 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
6.21 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
12.41 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
18.62 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
24.83 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
31.04 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
62.07 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
124.14 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
620.72 دلار کانادا
37,170 تومان

قیمت دلار کانادا امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 37,170 تومان است که نسبت به روز گذشته 120 تومان (0.32 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 37,290 تومان معامله می شد.

4,615 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 4,615 تومان است که نسبت به روز گذشته 60 تومان (1.28 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,675 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به سامانی تاجیکستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار کانادا به سامانی تاجیکستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار کانادا را به سامانی تاجیکستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)