تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار آمریکا به دلار کانادا

1 USD
=
1.381 CAD
1 دلار آمریکابرابر است با1.381 دلار کانادا
1 دلار کانادابرابر است با0.724 دلار آمریکا
نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار کانادا

نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار کانادا

نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار کانادا امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403 برابر 1.381 است. یعنی 1 دلار آمریکا برابر است با 1.381 دلار کانادا. نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار کانادا دیروز 1.376 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار آمریکا به دلار کانادا

سه ماهه یکماهه  
1.340 1.352 کمترین
1.381 1.381 بیشترین
1.353 1.361 میانگین
0.008 0.009 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار آمریکا به دلار کانادا
ماه
همه

تبدیل دلار آمریکا به دلار کانادا

1 دلار آمریکا
=
1.38 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
13.81 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
34.52 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
69.05 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
138.1 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
207.15 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
276.2 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
345.25 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
690.5 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
1,381 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
6,905 دلار کانادا

تبدیل دلار کانادا به دلار آمریکا

1 دلار کانادا
=
0.72 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
7.24 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
18.1 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
36.21 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
72.41 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
108.62 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
144.82 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
181.03 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
362.06 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
724.11 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
3,620.56 دلار آمریکا
66,100 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 66,100 تومان است که نسبت به روز گذشته 750 تومان (1.12 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 66,850 تومان معامله می شد.

47,900 تومان

قیمت دلار کانادا امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 47,900 تومان است که نسبت به روز گذشته 650 تومان (1.34 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 48,550 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار کانادا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار کانادا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار USD/CAD فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی کانادا و سایت فدرال رزرو آمریکا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار آمریکا را به دلار کانادا تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار USD/CAD فارکس می توانید دلار آمریکا خود را به دلار کانادا تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(3.5/2)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)