تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون سوئد به دلار کانادا

1 SEK
=
0.126 CAD
1 کرون سوئدبرابر است با0.126 دلار کانادا
1 دلار کانادابرابر است با7.929 کرون سوئد
نرخ تبدیل کرون سوئد به دلار کانادا

نرخ تبدیل کرون سوئد به دلار کانادا

نرخ تبدیل کرون سوئد به دلار کانادا امروز سه شنبه 28 فروردین 1403 برابر 0.126 است. یعنی 1 کرون سوئد برابر است با 0.126 دلار کانادا. نرخ تبدیل کرون سوئد به دلار کانادا دیروز 0.127 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون سوئد به دلار کانادا

سه ماهه یکماهه  
0.126 0.126 کمترین
0.132 0.130 بیشترین
0.129 0.128 میانگین
0.002 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون سوئد به دلار کانادا
ماه
همه

تبدیل کرون سوئد به دلار کانادا

1 کرون سوئد
=
0.13 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
1.26 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
3.15 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
6.31 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
12.61 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
18.92 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
25.22 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
31.53 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
63.06 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
126.12 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
630.6 دلار کانادا

تبدیل دلار کانادا به کرون سوئد

1 دلار کانادا
=
7.93 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
79.29 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
198.22 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
396.45 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
792.89 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
1,189.34 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
1,585.79 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
1,982.23 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
3,964.47 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
7,928.93 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
39,644.67 کرون سوئد
6,030 تومان

قیمت کرون سوئد امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 6,030 تومان است که نسبت به روز گذشته 190 تومان (3.05 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 6,220 تومان معامله می شد.

47,800 تومان

قیمت دلار کانادا امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 47,800 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,350 تومان (2.75 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 49,150 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار کانادا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون سوئد به دلار کانادا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی کانادا و سایت بانک مرکزی سوئد بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون سوئد را به دلار کانادا تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/SEK و USD/CAD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)