تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون سوئد به دلار کانادا

1 SEK
=
0.131 CAD
1 کرون سوئدبرابر است با0.131 دلار کانادا
1 دلار کانادابرابر است با7.654 کرون سوئد
نرخ تبدیل کرون سوئد به دلار کانادا

نرخ تبدیل کرون سوئد به دلار کانادا

نرخ تبدیل کرون سوئد به دلار کانادا امروز سه شنبه 7 آذر 1402 برابر 0.131 است. یعنی 1 کرون سوئد برابر است با 0.131 دلار کانادا. نرخ تبدیل کرون سوئد به دلار کانادا دیروز 0.130 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون سوئد به دلار کانادا

سه ماهه یکماهه  
0.120 0.124 کمترین
0.131 0.131 بیشترین
0.125 0.128 میانگین
0.003 0.003 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون سوئد به دلار کانادا
ماه
همه

تبدیل کرون سوئد به دلار کانادا

1 کرون سوئد
=
0.13 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
1.31 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
3.27 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
6.53 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
13.07 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
19.6 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
26.13 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
32.66 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
65.33 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
130.66 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
653.28 دلار کانادا

تبدیل دلار کانادا به کرون سوئد

1 دلار کانادا
=
7.65 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
76.54 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
191.34 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
382.68 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
765.37 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
1,148.05 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
1,530.74 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
1,913.42 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
3,826.84 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
7,653.68 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
38,268.38 کرون سوئد
4,875 تومان

قیمت کرون سوئد امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 4,875 تومان است که نسبت به روز گذشته 15 تومان (0.31 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 4,860 تومان معامله می شد.

37,320 تومان

قیمت دلار کانادا امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 37,320 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.08 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 37,290 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار کانادا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون سوئد به دلار کانادا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی کانادا و سایت بانک مرکزی سوئد بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون سوئد را به دلار کانادا تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/SEK و USD/CAD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)