تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پوند انگلیس به دلار کانادا

1 GBP
=
1.651 CAD
1 پوند انگلیسبرابر است با1.651 دلار کانادا
1 دلار کانادابرابر است با0.606 پوند انگلیس
نرخ تبدیل پوند انگلیس به دلار کانادا

نرخ تبدیل پوند انگلیس به دلار کانادا

نرخ تبدیل پوند انگلیس به دلار کانادا امروز دوشنبه 3 مهر 1402 برابر 1.651 است. یعنی 1 پوند انگلیس برابر است با 1.651 دلار کانادا. نرخ تبدیل پوند انگلیس به دلار کانادا دیروز 1.651 بود.

آمار مربوط به تبدیل پوند انگلیس به دلار کانادا

سه ماهه یکماهه  
1.650 1.650 کمترین
1.732 1.721 بیشترین
1.701 1.690 میانگین
0.019 0.023 انحراف معیار

نمودار نرخ پوند انگلیس به دلار کانادا
ماه
همه

تبدیل پوند انگلیس به دلار کانادا

1 پوند انگلیس
=
1.65 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
16.51 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
41.28 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
82.56 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
165.12 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
247.67 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
330.23 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
412.79 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
825.58 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
1,651.16 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
8,255.81 دلار کانادا

تبدیل دلار کانادا به پوند انگلیس

1 دلار کانادا
=
0.61 پوند انگلیس
10 پوند انگلیس
=
6.06 پوند انگلیس
25 پوند انگلیس
=
15.14 پوند انگلیس
50 پوند انگلیس
=
30.28 پوند انگلیس
100 پوند انگلیس
=
60.56 پوند انگلیس
150 پوند انگلیس
=
90.85 پوند انگلیس
200 پوند انگلیس
=
121.13 پوند انگلیس
250 پوند انگلیس
=
151.41 پوند انگلیس
500 پوند انگلیس
=
302.82 پوند انگلیس
1000 پوند انگلیس
=
605.63 پوند انگلیس
5000 پوند انگلیس
=
3,028.17 پوند انگلیس
60,150 تومان

قیمت پوند انگلیس امروز دوشنبه 3 مهر 1402, در بازار 60,150 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پوند انگلیس ، روز گذشته با قیمت 60,150 تومان معامله می شد.

36,820 تومان

قیمت دلار کانادا امروز دوشنبه 3 مهر 1402, در بازار 36,820 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.05 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 36,800 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار کانادا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پوند انگلیس به دلار کانادا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار GBP/CAD فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی کانادا و سایت بانک مرکزی انگلیس بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پوند انگلیس را به دلار کانادا تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار GBP/CAD فارکس می توانید پوند انگلیس خود را به دلار کانادا تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)