تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پوند انگلیس به دلار کانادا

1 GBP
=
1.718 CAD
1 پوند انگلیسبرابر است با1.718 دلار کانادا
1 دلار کانادابرابر است با0.582 پوند انگلیس
نرخ تبدیل پوند انگلیس به دلار کانادا

نرخ تبدیل پوند انگلیس به دلار کانادا

نرخ تبدیل پوند انگلیس به دلار کانادا امروز سه شنبه 28 فروردین 1403 برابر 1.718 است. یعنی 1 پوند انگلیس برابر است با 1.718 دلار کانادا. نرخ تبدیل پوند انگلیس به دلار کانادا دیروز 1.715 بود.

آمار مربوط به تبدیل پوند انگلیس به دلار کانادا

سه ماهه یکماهه  
1.697 1.705 کمترین
1.733 1.725 بیشترین
1.712 1.714 میانگین
0.009 0.005 انحراف معیار

نمودار نرخ پوند انگلیس به دلار کانادا
ماه
همه

تبدیل پوند انگلیس به دلار کانادا

1 پوند انگلیس
=
1.72 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
17.18 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
42.94 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
85.88 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
171.77 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
257.65 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
343.53 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
429.42 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
858.83 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
1,717.66 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
8,588.31 دلار کانادا

تبدیل دلار کانادا به پوند انگلیس

1 دلار کانادا
=
0.58 پوند انگلیس
10 پوند انگلیس
=
5.82 پوند انگلیس
25 پوند انگلیس
=
14.55 پوند انگلیس
50 پوند انگلیس
=
29.11 پوند انگلیس
100 پوند انگلیس
=
58.22 پوند انگلیس
150 پوند انگلیس
=
87.33 پوند انگلیس
200 پوند انگلیس
=
116.44 پوند انگلیس
250 پوند انگلیس
=
145.55 پوند انگلیس
500 پوند انگلیس
=
291.09 پوند انگلیس
1000 پوند انگلیس
=
582.19 پوند انگلیس
5000 پوند انگلیس
=
2,910.93 پوند انگلیس
81,050 تومان

قیمت پوند انگلیس امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 81,050 تومان است که نسبت به روز گذشته 2,350 تومان (2.82 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پوند انگلیس ، روز گذشته با قیمت 83,400 تومان معامله می شد.

47,650 تومان

قیمت دلار کانادا امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 47,650 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,500 تومان (3.05 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 49,150 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار کانادا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پوند انگلیس به دلار کانادا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار GBP/CAD فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی کانادا و سایت بانک مرکزی انگلیس بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پوند انگلیس را به دلار کانادا تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار GBP/CAD فارکس می توانید پوند انگلیس خود را به دلار کانادا تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)