تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار آمریکا به پوند انگلیس

1 USD
=
0.788 GBP
1 دلار آمریکابرابر است با0.788 پوند انگلیس
1 پوند انگلیسبرابر است با1.269 دلار آمریکا
نرخ تبدیل دلار آمریکا به پوند انگلیس

نرخ تبدیل دلار آمریکا به پوند انگلیس

نرخ تبدیل دلار آمریکا به پوند انگلیس امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 0.788 است. یعنی 1 دلار آمریکا برابر است با 0.788 پوند انگلیس. نرخ تبدیل دلار آمریکا به پوند انگلیس دیروز 0.792 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار آمریکا به پوند انگلیس

سه ماهه یکماهه  
0.789 0.789 کمترین
0.828 0.823 بیشترین
0.812 0.807 میانگین
0.011 0.010 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار آمریکا به پوند انگلیس
ماه
همه

تبدیل دلار آمریکا به پوند انگلیس

1 دلار آمریکا
=
0.79 پوند انگلیس
10 پوند انگلیس
=
7.88 پوند انگلیس
25 پوند انگلیس
=
19.7 پوند انگلیس
50 پوند انگلیس
=
39.4 پوند انگلیس
100 پوند انگلیس
=
78.8 پوند انگلیس
150 پوند انگلیس
=
118.2 پوند انگلیس
200 پوند انگلیس
=
157.6 پوند انگلیس
250 پوند انگلیس
=
197 پوند انگلیس
500 پوند انگلیس
=
394 پوند انگلیس
1000 پوند انگلیس
=
788 پوند انگلیس
5000 پوند انگلیس
=
3,940 پوند انگلیس

تبدیل پوند انگلیس به دلار آمریکا

1 پوند انگلیس
=
1.27 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
12.69 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
31.73 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
63.45 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
126.9 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
190.36 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
253.81 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
317.26 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
634.52 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
1,269.04 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
6,345.18 دلار آمریکا
50,450 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 50,450 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 50,450 تومان معامله می شد.

63,750 تومان

قیمت پوند انگلیس امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 63,750 تومان است که نسبت به روز گذشته 150 تومان (0.24 درصد) افزایش یافته است. هر واحد پوند انگلیس ، روز گذشته با قیمت 63,600 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پوند انگلیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار آمریکا به پوند انگلیس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار GBP/USD فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی انگلیس و سایت فدرال رزرو آمریکا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار آمریکا را به پوند انگلیس تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار GBP/USD فارکس می توانید دلار آمریکا خود را به پوند انگلیس تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)