تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار آمریکا به پوند انگلیس

1 USD
=
0.786 GBP
1 دلار آمریکابرابر است با0.786 پوند انگلیس
1 پوند انگلیسبرابر است با1.272 دلار آمریکا
نرخ تبدیل دلار آمریکا به پوند انگلیس

نرخ تبدیل دلار آمریکا به پوند انگلیس

نرخ تبدیل دلار آمریکا به پوند انگلیس امروز سه شنبه 1 خرداد 1403 برابر 0.786 است. یعنی 1 دلار آمریکا برابر است با 0.786 پوند انگلیس. نرخ تبدیل دلار آمریکا به پوند انگلیس دیروز 0.788 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار آمریکا به پوند انگلیس

سه ماهه یکماهه  
0.778 0.787 کمترین
0.809 0.809 بیشترین
0.793 0.797 میانگین
0.007 0.005 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار آمریکا به پوند انگلیس
ماه
همه

تبدیل دلار آمریکا به پوند انگلیس

1 دلار آمریکا
=
0.79 پوند انگلیس
10 پوند انگلیس
=
7.86 پوند انگلیس
25 پوند انگلیس
=
19.65 پوند انگلیس
50 پوند انگلیس
=
39.3 پوند انگلیس
100 پوند انگلیس
=
78.6 پوند انگلیس
150 پوند انگلیس
=
117.9 پوند انگلیس
200 پوند انگلیس
=
157.2 پوند انگلیس
250 پوند انگلیس
=
196.5 پوند انگلیس
500 پوند انگلیس
=
393 پوند انگلیس
1000 پوند انگلیس
=
786 پوند انگلیس
5000 پوند انگلیس
=
3,930 پوند انگلیس

تبدیل پوند انگلیس به دلار آمریکا

1 پوند انگلیس
=
1.27 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
12.72 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
31.81 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
63.61 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
127.23 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
190.84 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
254.45 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
318.07 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
636.13 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
1,272.26 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
6,361.32 دلار آمریکا
57,700 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز سه شنبه 1 خرداد 1403, در بازار 57,700 تومان است که نسبت به روز گذشته 2,300 تومان (3.83 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 60,000 تومان معامله می شد.

72,600 تومان

قیمت پوند انگلیس امروز سه شنبه 1 خرداد 1403, در بازار 72,600 تومان است که نسبت به روز گذشته 2,700 تومان (3.59 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پوند انگلیس ، روز گذشته با قیمت 75,300 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پوند انگلیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار آمریکا به پوند انگلیس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار GBP/USD فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی انگلیس و سایت فدرال رزرو آمریکا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار آمریکا را به پوند انگلیس تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار GBP/USD فارکس می توانید دلار آمریکا خود را به پوند انگلیس تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)