تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل بات تایلند به پوند انگلیس

1 THB
=
0.022 GBP
1 بات تایلندبرابر است با0.022 پوند انگلیس
1 پوند انگلیسبرابر است با45.702 بات تایلند
نرخ تبدیل بات تایلند به پوند انگلیس

نرخ تبدیل بات تایلند به پوند انگلیس

نرخ تبدیل بات تایلند به پوند انگلیس امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403 برابر 0.022 است. یعنی 1 بات تایلند برابر است با 0.022 پوند انگلیس. نرخ تبدیل بات تایلند به پوند انگلیس دیروز 0.022 بود.

آمار مربوط به تبدیل بات تایلند به پوند انگلیس

سه ماهه یکماهه  
0.022 0.022 کمترین
0.022 0.022 بیشترین
0.022 0.022 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ بات تایلند به پوند انگلیس
ماه
همه

تبدیل بات تایلند به پوند انگلیس

1 بات تایلند
=
0.02 پوند انگلیس
10 پوند انگلیس
=
0.22 پوند انگلیس
25 پوند انگلیس
=
0.55 پوند انگلیس
50 پوند انگلیس
=
1.09 پوند انگلیس
100 پوند انگلیس
=
2.19 پوند انگلیس
150 پوند انگلیس
=
3.28 پوند انگلیس
200 پوند انگلیس
=
4.38 پوند انگلیس
250 پوند انگلیس
=
5.47 پوند انگلیس
500 پوند انگلیس
=
10.94 پوند انگلیس
1000 پوند انگلیس
=
21.88 پوند انگلیس
5000 پوند انگلیس
=
109.4 پوند انگلیس

تبدیل پوند انگلیس به بات تایلند

1 پوند انگلیس
=
45.7 بات تایلند
10 بات تایلند
=
457.02 بات تایلند
25 بات تایلند
=
1,142.56 بات تایلند
50 بات تایلند
=
2,285.11 بات تایلند
100 بات تایلند
=
4,570.22 بات تایلند
150 بات تایلند
=
6,855.33 بات تایلند
200 بات تایلند
=
9,140.45 بات تایلند
250 بات تایلند
=
11,425.56 بات تایلند
500 بات تایلند
=
22,851.12 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
45,702.23 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
228,511.17 بات تایلند
1,760 تومان

قیمت بات تایلند امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 1,760 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (2.22 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,800 تومان معامله می شد.

79,700 تومان

قیمت پوند انگلیس امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 79,700 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,900 تومان (2.33 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پوند انگلیس ، روز گذشته با قیمت 81,600 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پوند انگلیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل بات تایلند به پوند انگلیس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس بات تایلند را به پوند انگلیس تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/THB و GBP/USD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)