تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار کانادا به پوند انگلیس

1 CAD
=
0.574 GBP
1 دلار کانادابرابر است با0.574 پوند انگلیس
1 پوند انگلیسبرابر است با1.744 دلار کانادا
نرخ تبدیل دلار کانادا به پوند انگلیس

نرخ تبدیل دلار کانادا به پوند انگلیس

نرخ تبدیل دلار کانادا به پوند انگلیس امروز یکشنبه 27 خرداد 1403 برابر 0.574 است. یعنی 1 دلار کانادا برابر است با 0.574 پوند انگلیس. نرخ تبدیل دلار کانادا به پوند انگلیس دیروز 0.574 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار کانادا به پوند انگلیس

سه ماهه یکماهه  
0.570 0.570 کمترین
0.590 0.579 بیشترین
0.580 0.574 میانگین
0.005 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار کانادا به پوند انگلیس
ماه
همه

تبدیل دلار کانادا به پوند انگلیس

1 دلار کانادا
=
0.57 پوند انگلیس
10 پوند انگلیس
=
5.74 پوند انگلیس
25 پوند انگلیس
=
14.34 پوند انگلیس
50 پوند انگلیس
=
28.68 پوند انگلیس
100 پوند انگلیس
=
57.35 پوند انگلیس
150 پوند انگلیس
=
86.03 پوند انگلیس
200 پوند انگلیس
=
114.7 پوند انگلیس
250 پوند انگلیس
=
143.38 پوند انگلیس
500 پوند انگلیس
=
286.75 پوند انگلیس
1000 پوند انگلیس
=
573.51 پوند انگلیس
5000 پوند انگلیس
=
2,867.54 پوند انگلیس

تبدیل پوند انگلیس به دلار کانادا

1 پوند انگلیس
=
1.74 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
17.44 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
43.59 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
87.18 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
174.37 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
261.55 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
348.73 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
435.91 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
871.83 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
1,743.65 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
8,718.27 دلار کانادا
42,800 تومان

قیمت دلار کانادا امروز یکشنبه 27 خرداد 1403, در بازار 42,800 تومان است که نسبت به روز گذشته 150 تومان (0.35 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 42,950 تومان معامله می شد.

73,900 تومان

قیمت پوند انگلیس امروز یکشنبه 27 خرداد 1403, در بازار 73,900 تومان است که نسبت به روز گذشته 250 تومان (0.34 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پوند انگلیس ، روز گذشته با قیمت 74,150 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پوند انگلیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار کانادا به پوند انگلیس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار GBP/CAD فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی انگلیس و سایت بانک مرکزی کانادا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار کانادا را به پوند انگلیس تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار GBP/CAD فارکس می توانید دلار کانادا خود را به پوند انگلیس تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)