تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یورو به پوند انگلیس

1 EUR
=
0.857 GBP
1 یوروبرابر است با0.857 پوند انگلیس
1 پوند انگلیسبرابر است با1.166 یورو
نرخ تبدیل یورو به پوند انگلیس

نرخ تبدیل یورو به پوند انگلیس

نرخ تبدیل یورو به پوند انگلیس امروز دوشنبه 13 آذر 1402 برابر 0.857 است. یعنی 1 یورو برابر است با 0.857 پوند انگلیس. نرخ تبدیل یورو به پوند انگلیس دیروز 0.859 بود.

آمار مربوط به تبدیل یورو به پوند انگلیس

سه ماهه یکماهه  
0.853 0.859 کمترین
0.876 0.876 بیشترین
0.867 0.870 میانگین
0.005 0.005 انحراف معیار

نمودار نرخ یورو به پوند انگلیس
ماه
همه

تبدیل یورو به پوند انگلیس

1 یورو
=
0.86 پوند انگلیس
10 پوند انگلیس
=
8.57 پوند انگلیس
25 پوند انگلیس
=
21.44 پوند انگلیس
50 پوند انگلیس
=
42.87 پوند انگلیس
100 پوند انگلیس
=
85.75 پوند انگلیس
150 پوند انگلیس
=
128.62 پوند انگلیس
200 پوند انگلیس
=
171.49 پوند انگلیس
250 پوند انگلیس
=
214.36 پوند انگلیس
500 پوند انگلیس
=
428.73 پوند انگلیس
1000 پوند انگلیس
=
857.45 پوند انگلیس
5000 پوند انگلیس
=
4,287.27 پوند انگلیس

تبدیل پوند انگلیس به یورو

1 پوند انگلیس
=
1.17 یورو
10 یورو
=
11.66 یورو
25 یورو
=
29.16 یورو
50 یورو
=
58.31 یورو
100 یورو
=
116.62 یورو
150 یورو
=
174.94 یورو
200 یورو
=
233.25 یورو
250 یورو
=
291.56 یورو
500 یورو
=
583.12 یورو
1000 یورو
=
1,166.24 یورو
5000 یورو
=
5,831.22 یورو
54,900 تومان

قیمت یورو امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 54,900 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یورو ، روز گذشته با قیمت 54,900 تومان معامله می شد.

63,750 تومان

قیمت پوند انگلیس امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 63,750 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.08 درصد) افزایش یافته است. هر واحد پوند انگلیس ، روز گذشته با قیمت 63,700 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پوند انگلیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یورو به پوند انگلیس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار EUR/GBP فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی انگلیس و سایت بانک مرکزی اروپا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یورو را به پوند انگلیس تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار EUR/GBP فارکس می توانید یورو خود را به پوند انگلیس تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/2)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)