تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل روبل روسیه به پوند انگلیس

1 RUB
=
0.008 GBP
1 روبل روسیهبرابر است با0.008 پوند انگلیس
1 پوند انگلیسبرابر است با117.76 روبل روسیه
نرخ تبدیل روبل روسیه به پوند انگلیس

نرخ تبدیل روبل روسیه به پوند انگلیس

نرخ تبدیل روبل روسیه به پوند انگلیس امروز دوشنبه 3 مهر 1402 برابر 0.008 است. یعنی 1 روبل روسیه برابر است با 0.008 پوند انگلیس. نرخ تبدیل روبل روسیه به پوند انگلیس دیروز 0.008 بود.

آمار مربوط به تبدیل روبل روسیه به پوند انگلیس

سه ماهه یکماهه  
0.008 0.008 کمترین
0.009 0.009 بیشترین
0.008 0.008 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ روبل روسیه به پوند انگلیس
ماه
همه

تبدیل روبل روسیه به پوند انگلیس

1 روبل روسیه
=
0.01 پوند انگلیس
10 پوند انگلیس
=
0.08 پوند انگلیس
25 پوند انگلیس
=
0.21 پوند انگلیس
50 پوند انگلیس
=
0.42 پوند انگلیس
100 پوند انگلیس
=
0.85 پوند انگلیس
150 پوند انگلیس
=
1.27 پوند انگلیس
200 پوند انگلیس
=
1.7 پوند انگلیس
250 پوند انگلیس
=
2.12 پوند انگلیس
500 پوند انگلیس
=
4.25 پوند انگلیس
1000 پوند انگلیس
=
8.49 پوند انگلیس
5000 پوند انگلیس
=
42.46 پوند انگلیس

تبدیل پوند انگلیس به روبل روسیه

1 پوند انگلیس
=
117.76 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
1,177.6 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
2,944 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
5,888 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
11,776.01 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
17,664.01 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
23,552.02 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
29,440.02 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
58,880.05 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
117,760.1 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
588,800.49 روبل روسیه
516 تومان

قیمت روبل روسیه امروز دوشنبه 3 مهر 1402, در بازار 516 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.19 درصد) افزایش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 515 تومان معامله می شد.

60,200 تومان

قیمت پوند انگلیس امروز دوشنبه 3 مهر 1402, در بازار 60,200 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.08 درصد) افزایش یافته است. هر واحد پوند انگلیس ، روز گذشته با قیمت 60,150 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به پوند انگلیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل روبل روسیه به پوند انگلیس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی روسیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس روبل روسیه را به پوند انگلیس تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/RUB و GBP/USD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)