تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار آمریکا به روبل روسیه

1 USD
=
92.679 RUB
1 دلار آمریکابرابر است با92.679 روبل روسیه
1 روبل روسیهبرابر است با0.011 دلار آمریکا
نرخ تبدیل دلار آمریکا به روبل روسیه

نرخ تبدیل دلار آمریکا به روبل روسیه

نرخ تبدیل دلار آمریکا به روبل روسیه امروز شنبه 18 آذر 1402 برابر 92.679 است. یعنی 1 دلار آمریکا برابر است با 92.679 روبل روسیه. نرخ تبدیل دلار آمریکا به روبل روسیه دیروز 93.371 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار آمریکا به روبل روسیه

سه ماهه یکماهه  
88.555 88.555 کمترین
101.000 93.371 بیشترین
94.498 90.729 میانگین
3.554 1.439 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار آمریکا به روبل روسیه
ماه
همه

تبدیل دلار آمریکا به روبل روسیه

1 دلار آمریکا
=
92.68 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
926.79 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
2,316.97 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
4,633.95 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
9,267.9 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
13,901.85 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
18,535.8 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
23,169.75 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
46,339.5 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
92,679 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
463,395 روبل روسیه

تبدیل روبل روسیه به دلار آمریکا

1 روبل روسیه
=
0.01 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
0.11 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
0.27 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
0.54 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
1.08 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
1.62 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
2.16 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
2.7 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
5.39 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
10.79 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
53.95 دلار آمریکا
50,400 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز شنبه 18 آذر 1402, در بازار 50,400 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.1 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 50,350 تومان معامله می شد.

547 تومان

قیمت روبل روسیه امروز شنبه 18 آذر 1402, در بازار 547 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.92 درصد) افزایش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 542 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روبل روسیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار آمریکا به روبل روسیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار USD/RUB فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی روسیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار آمریکا را به روبل روسیه تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار USD/RUB فارکس می توانید دلار آمریکا خود را به روبل روسیه تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(3.5/2)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)