تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل بات تایلند به روبل روسیه

1 THB
=
2.473 RUB
1 بات تایلندبرابر است با2.473 روبل روسیه
1 روبل روسیهبرابر است با0.404 بات تایلند
نرخ تبدیل بات تایلند به روبل روسیه

نرخ تبدیل بات تایلند به روبل روسیه

نرخ تبدیل بات تایلند به روبل روسیه امروز پنج شنبه 3 خرداد 1403 برابر 2.473 است. یعنی 1 بات تایلند برابر است با 2.473 روبل روسیه. نرخ تبدیل بات تایلند به روبل روسیه دیروز 2.489 بود.

آمار مربوط به تبدیل بات تایلند به روبل روسیه

سه ماهه یکماهه  
2.478 2.478 کمترین
2.604 2.521 بیشترین
2.532 2.499 میانگین
0.030 0.014 انحراف معیار

نمودار نرخ بات تایلند به روبل روسیه
ماه
همه

تبدیل بات تایلند به روبل روسیه

1 بات تایلند
=
2.47 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
24.73 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
61.83 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
123.67 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
247.33 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
371 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
494.66 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
618.33 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
1,236.66 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
2,473.32 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
12,366.6 روبل روسیه

تبدیل روبل روسیه به بات تایلند

1 روبل روسیه
=
0.4 بات تایلند
10 بات تایلند
=
4.04 بات تایلند
25 بات تایلند
=
10.11 بات تایلند
50 بات تایلند
=
20.22 بات تایلند
100 بات تایلند
=
40.43 بات تایلند
150 بات تایلند
=
60.65 بات تایلند
200 بات تایلند
=
80.86 بات تایلند
250 بات تایلند
=
101.08 بات تایلند
500 بات تایلند
=
202.16 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
404.31 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
2,021.57 بات تایلند
1,580 تومان

قیمت بات تایلند امروز پنج شنبه 3 خرداد 1403, در بازار 1,580 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.63 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,590 تومان معامله می شد.

639 تومان

قیمت روبل روسیه امروز پنج شنبه 3 خرداد 1403, در بازار 639 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.16 درصد) افزایش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 638 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روبل روسیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل بات تایلند به روبل روسیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به بات تایلند و همچنین نرخ دلار به روبل روسیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس بات تایلند را به روبل روسیه تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/THB و USD/RUB استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)