تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون سوئد به روبل روسیه

1 SEK
=
8.879 RUB
1 کرون سوئدبرابر است با8.879 روبل روسیه
1 روبل روسیهبرابر است با0.113 کرون سوئد
نرخ تبدیل کرون سوئد به روبل روسیه

نرخ تبدیل کرون سوئد به روبل روسیه

نرخ تبدیل کرون سوئد به روبل روسیه امروز چهارشنبه 9 اسفند 1402 برابر 8.879 است. یعنی 1 کرون سوئد برابر است با 8.879 روبل روسیه. نرخ تبدیل کرون سوئد به روبل روسیه دیروز 9.026 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون سوئد به روبل روسیه

سه ماهه یکماهه  
8.484 8.665 کمترین
9.238 9.085 بیشترین
8.825 8.823 میانگین
0.184 0.127 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون سوئد به روبل روسیه
ماه
همه

تبدیل کرون سوئد به روبل روسیه

1 کرون سوئد
=
8.88 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
88.79 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
221.97 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
443.94 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
887.88 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
1,331.81 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
1,775.75 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
2,219.69 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
4,439.38 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
8,878.76 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
44,393.78 روبل روسیه

تبدیل روبل روسیه به کرون سوئد

1 روبل روسیه
=
0.11 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
1.13 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
2.82 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
5.63 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
11.26 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
16.89 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
22.53 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
28.16 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
56.31 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
112.63 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
563.14 کرون سوئد
5,630 تومان

قیمت کرون سوئد امروز چهارشنبه 9 اسفند 1402, در بازار 5,630 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.53 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 5,660 تومان معامله می شد.

634 تومان

قیمت روبل روسیه امروز چهارشنبه 9 اسفند 1402, در بازار 634 تومان است که نسبت به روز گذشته 8 تومان (1.28 درصد) افزایش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 626 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روبل روسیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون سوئد به روبل روسیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی روسیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون سوئد را به روبل روسیه تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/SEK و USD/RUB استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)