تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون سوئد به روبل روسیه

1 SEK
=
8.51 RUB
1 کرون سوئدبرابر است با8.51 روبل روسیه
1 روبل روسیهبرابر است با0.118 کرون سوئد
نرخ تبدیل کرون سوئد به روبل روسیه

نرخ تبدیل کرون سوئد به روبل روسیه

نرخ تبدیل کرون سوئد به روبل روسیه امروز جمعه 31 شهریور 1402 برابر 8.510 است. یعنی 1 کرون سوئد برابر است با 8.510 روبل روسیه. نرخ تبدیل کرون سوئد به روبل روسیه دیروز 8.660 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون سوئد به روبل روسیه

سه ماهه یکماهه  
7.865 8.559 کمترین
9.251 8.867 بیشترین
8.673 8.704 میانگین
0.277 0.089 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون سوئد به روبل روسیه
ماه
همه

تبدیل کرون سوئد به روبل روسیه

1 کرون سوئد
=
8.51 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
85.1 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
212.75 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
425.51 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
851.02 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
1,276.53 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
1,702.04 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
2,127.55 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
4,255.1 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
8,510.19 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
42,550.96 روبل روسیه

تبدیل روبل روسیه به کرون سوئد

1 روبل روسیه
=
0.12 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
1.18 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
2.94 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
5.88 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
11.75 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
17.63 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
23.5 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
29.38 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
58.75 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
117.51 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
587.53 کرون سوئد
4,440 تومان

قیمت کرون سوئد امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 4,440 تومان است که نسبت به روز گذشته 15 تومان (0.34 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 4,455 تومان معامله می شد.

521 تومان

قیمت روبل روسیه امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 521 تومان است که نسبت به روز گذشته 7 تومان (1.36 درصد) افزایش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 514 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روبل روسیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون سوئد به روبل روسیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی روسیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون سوئد را به روبل روسیه تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/SEK و USD/RUB استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)