تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یورو به روبل روسیه

1 EUR
=
97.886 RUB
1 یوروبرابر است با97.886 روبل روسیه
1 روبل روسیهبرابر است با0.01 یورو
نرخ تبدیل یورو به روبل روسیه

نرخ تبدیل یورو به روبل روسیه

نرخ تبدیل یورو به روبل روسیه امروز پنج شنبه 9 آذر 1402 برابر 97.886 است. یعنی 1 یورو برابر است با 97.886 روبل روسیه. نرخ تبدیل یورو به روبل روسیه دیروز 98.139 بود.

آمار مربوط به تبدیل یورو به روبل روسیه

سه ماهه یکماهه  
96.465 96.465 کمترین
107.105 99.303 بیشترین
101.516 98.126 میانگین
3.002 0.613 انحراف معیار

نمودار نرخ یورو به روبل روسیه
ماه
همه

تبدیل یورو به روبل روسیه

1 یورو
=
97.89 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
978.86 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
2,447.16 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
4,894.32 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
9,788.65 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
14,682.97 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
19,577.29 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
24,471.62 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
48,943.23 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
97,886.46 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
489,432.31 روبل روسیه

تبدیل روبل روسیه به یورو

1 روبل روسیه
=
0.01 یورو
10 یورو
=
0.1 یورو
25 یورو
=
0.26 یورو
50 یورو
=
0.51 یورو
100 یورو
=
1.02 یورو
150 یورو
=
1.53 یورو
200 یورو
=
2.04 یورو
250 یورو
=
2.55 یورو
500 یورو
=
5.11 یورو
1000 یورو
=
10.22 یورو
5000 یورو
=
51.08 یورو
55,150 تومان

قیمت یورو امروز پنج شنبه 9 آذر 1402, در بازار 55,150 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.09 درصد) افزایش یافته است. هر واحد یورو ، روز گذشته با قیمت 55,100 تومان معامله می شد.

567 تومان

قیمت روبل روسیه امروز پنج شنبه 9 آذر 1402, در بازار 567 تومان است که نسبت به روز گذشته 3 تومان (0.53 درصد) افزایش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 564 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روبل روسیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یورو به روبل روسیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار EUR/RUB فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی روسیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یورو را به روبل روسیه تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار EUR/RUB فارکس می توانید یورو خود را به روبل روسیه تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)