تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یورو به روبل روسیه

1 EUR
=
99.635 RUB
1 یوروبرابر است با99.635 روبل روسیه
1 روبل روسیهبرابر است با0.01 یورو
نرخ تبدیل یورو به روبل روسیه

نرخ تبدیل یورو به روبل روسیه

نرخ تبدیل یورو به روبل روسیه امروز سه شنبه 28 فروردین 1403 برابر 99.635 است. یعنی 1 یورو برابر است با 99.635 روبل روسیه. نرخ تبدیل یورو به روبل روسیه دیروز 99.297 بود.

آمار مربوط به تبدیل یورو به روبل روسیه

سه ماهه یکماهه  
96.477 99.297 کمترین
101.513 100.687 بیشترین
99.247 99.938 میانگین
1.038 0.376 انحراف معیار

نمودار نرخ یورو به روبل روسیه
ماه
همه

تبدیل یورو به روبل روسیه

1 یورو
=
99.64 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
996.35 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
2,490.89 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
4,981.77 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
9,963.55 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
14,945.32 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
19,927.1 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
24,908.87 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
49,817.75 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
99,635.49 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
498,177.47 روبل روسیه

تبدیل روبل روسیه به یورو

1 روبل روسیه
=
0.01 یورو
10 یورو
=
0.1 یورو
25 یورو
=
0.25 یورو
50 یورو
=
0.5 یورو
100 یورو
=
1 یورو
150 یورو
=
1.51 یورو
200 یورو
=
2.01 یورو
250 یورو
=
2.51 یورو
500 یورو
=
5.02 یورو
1000 یورو
=
10.04 یورو
5000 یورو
=
50.18 یورو
70,050 تومان

قیمت یورو امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 70,050 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,950 تومان (2.71 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یورو ، روز گذشته با قیمت 72,000 تومان معامله می شد.

703 تومان

قیمت روبل روسیه امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 703 تومان است که نسبت به روز گذشته 21 تومان (2.9 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 724 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روبل روسیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یورو به روبل روسیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار EUR/RUB فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی روسیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یورو را به روبل روسیه تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار EUR/RUB فارکس می توانید یورو خود را به روبل روسیه تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)