تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یوان چین به روبل روسیه

1 CNY
=
13.029 RUB
1 یوان چینبرابر است با13.029 روبل روسیه
1 روبل روسیهبرابر است با0.077 یوان چین
نرخ تبدیل یوان چین به روبل روسیه

نرخ تبدیل یوان چین به روبل روسیه

نرخ تبدیل یوان چین به روبل روسیه امروز پنج شنبه 16 آذر 1402 برابر 13.029 است. یعنی 1 یوان چین برابر است با 13.029 روبل روسیه. نرخ تبدیل یوان چین به روبل روسیه دیروز 12.955 بود.

آمار مربوط به تبدیل یوان چین به روبل روسیه

سه ماهه یکماهه  
12.373 12.373 کمترین
14.038 12.958 بیشترین
13.035 12.598 میانگین
0.455 0.160 انحراف معیار

نمودار نرخ یوان چین به روبل روسیه
ماه
همه

تبدیل یوان چین به روبل روسیه

1 یوان چین
=
13.03 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
130.29 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
325.73 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
651.47 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
1,302.93 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
1,954.4 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
2,605.86 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
3,257.33 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
6,514.66 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
13,029.32 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
65,146.59 روبل روسیه

تبدیل روبل روسیه به یوان چین

1 روبل روسیه
=
0.08 یوان چین
10 یوان چین
=
0.77 یوان چین
25 یوان چین
=
1.92 یوان چین
50 یوان چین
=
3.84 یوان چین
100 یوان چین
=
7.67 یوان چین
150 یوان چین
=
11.51 یوان چین
200 یوان چین
=
15.35 یوان چین
250 یوان چین
=
19.19 یوان چین
500 یوان چین
=
38.37 یوان چین
1000 یوان چین
=
76.75 یوان چین
5000 یوان چین
=
383.75 یوان چین
7,060 تومان

قیمت یوان چین امروز پنج شنبه 16 آذر 1402, در بازار 7,060 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.28 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یوان چین ، روز گذشته با قیمت 7,080 تومان معامله می شد.

542 تومان

قیمت روبل روسیه امروز پنج شنبه 16 آذر 1402, در بازار 542 تومان است که نسبت به روز گذشته 4 تومان (0.73 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 546 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روبل روسیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یوآن چین به روبل روسیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی روسیه و سایت بانک مرکزی چین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یوآن چین را به روبل روسیه تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/CNH و USD/RUB استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)