تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یوان چین به روبل روسیه

1 CNY
=
12.553 RUB
1 یوان چینبرابر است با12.553 روبل روسیه
1 روبل روسیهبرابر است با0.08 یوان چین
نرخ تبدیل یوان چین به روبل روسیه

نرخ تبدیل یوان چین به روبل روسیه

نرخ تبدیل یوان چین به روبل روسیه امروز دوشنبه 31 اردیبهشت 1403 برابر 12.553 است. یعنی 1 یوان چین برابر است با 12.553 روبل روسیه. نرخ تبدیل یوان چین به روبل روسیه دیروز 12.584 بود.

آمار مربوط به تبدیل یوان چین به روبل روسیه

سه ماهه یکماهه  
12.415 12.584 کمترین
13.020 12.901 بیشترین
12.762 12.719 میانگین
0.113 0.101 انحراف معیار

نمودار نرخ یوان چین به روبل روسیه
ماه
همه

تبدیل یوان چین به روبل روسیه

1 یوان چین
=
12.55 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
125.53 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
313.83 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
627.67 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
1,255.34 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
1,883 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
2,510.67 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
3,138.34 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
6,276.68 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
12,553.36 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
62,766.8 روبل روسیه

تبدیل روبل روسیه به یوان چین

1 روبل روسیه
=
0.08 یوان چین
10 یوان چین
=
0.8 یوان چین
25 یوان چین
=
1.99 یوان چین
50 یوان چین
=
3.98 یوان چین
100 یوان چین
=
7.97 یوان چین
150 یوان چین
=
11.95 یوان چین
200 یوان چین
=
15.93 یوان چین
250 یوان چین
=
19.91 یوان چین
500 یوان چین
=
39.83 یوان چین
1000 یوان چین
=
79.66 یوان چین
5000 یوان چین
=
398.3 یوان چین
8,000 تومان

قیمت یوان چین امروز دوشنبه 31 اردیبهشت 1403, در بازار 8,000 تومان است که نسبت به روز گذشته 140 تومان (1.78 درصد) افزایش یافته است. هر واحد یوان چین ، روز گذشته با قیمت 7,860 تومان معامله می شد.

637 تومان

قیمت روبل روسیه امروز دوشنبه 31 اردیبهشت 1403, در بازار 637 تومان است که نسبت به روز گذشته 13 تومان (2.08 درصد) افزایش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 624 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روبل روسیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یوآن چین به روبل روسیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی روسیه و سایت بانک مرکزی چین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یوآن چین را به روبل روسیه تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/CNH و USD/RUB استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)