تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار استرالیا به روبل روسیه

1 AUD
=
62.796 RUB
1 دلار استرالیابرابر است با62.796 روبل روسیه
1 روبل روسیهبرابر است با0.016 دلار استرالیا
نرخ تبدیل دلار استرالیا به روبل روسیه

نرخ تبدیل دلار استرالیا به روبل روسیه

نرخ تبدیل دلار استرالیا به روبل روسیه امروز سه شنبه 11 مهر 1402 برابر 62.796 است. یعنی 1 دلار استرالیا برابر است با 62.796 روبل روسیه. نرخ تبدیل دلار استرالیا به روبل روسیه دیروز 63.063 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار استرالیا به روبل روسیه

سه ماهه یکماهه  
60.013 61.208 کمترین
65.059 63.176 بیشترین
61.899 62.293 میانگین
1.010 0.501 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار استرالیا به روبل روسیه
ماه
همه

تبدیل دلار استرالیا به روبل روسیه

1 دلار استرالیا
=
62.8 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
627.96 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
1,569.9 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
3,139.8 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
6,279.61 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
9,419.41 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
12,559.21 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
15,699.02 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
31,398.03 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
62,796.06 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
313,980.3 روبل روسیه

تبدیل روبل روسیه به دلار استرالیا

1 روبل روسیه
=
0.02 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
0.16 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
0.4 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
0.8 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
1.59 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
2.39 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
3.18 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
3.98 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
7.96 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
15.92 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
79.62 دلار استرالیا
31,820 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز سه شنبه 11 مهر 1402, در بازار 31,820 تومان است که نسبت به روز گذشته 350 تومان (1.09 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 32,170 تومان معامله می شد.

506 تومان

قیمت روبل روسیه امروز سه شنبه 11 مهر 1402, در بازار 506 تومان است که نسبت به روز گذشته 4 تومان (0.78 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 510 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روبل روسیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار استرالیا به روبل روسیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی روسیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار استرالیا را به روبل روسیه تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای AUD/USD و USD/RUB استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)