تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار استرالیا به روبل روسیه

1 AUD
=
59.715 RUB
1 دلار استرالیابرابر است با59.715 روبل روسیه
1 روبل روسیهبرابر است با0.017 دلار استرالیا
نرخ تبدیل دلار استرالیا به روبل روسیه

نرخ تبدیل دلار استرالیا به روبل روسیه

نرخ تبدیل دلار استرالیا به روبل روسیه امروز چهارشنبه 9 اسفند 1402 برابر 59.715 است. یعنی 1 دلار استرالیا برابر است با 59.715 روبل روسیه. نرخ تبدیل دلار استرالیا به روبل روسیه دیروز 60.768 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار استرالیا به روبل روسیه

سه ماهه یکماهه  
58.289 59.324 کمترین
62.969 61.547 بیشترین
60.454 60.090 میانگین
1.126 0.603 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار استرالیا به روبل روسیه
ماه
همه

تبدیل دلار استرالیا به روبل روسیه

1 دلار استرالیا
=
59.71 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
597.15 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
1,492.87 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
2,985.74 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
5,971.47 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
8,957.21 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
11,942.95 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
14,928.69 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
29,857.37 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
59,714.75 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
298,573.75 روبل روسیه

تبدیل روبل روسیه به دلار استرالیا

1 روبل روسیه
=
0.02 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
0.17 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
0.42 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
0.84 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
1.67 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
2.51 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
3.35 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
4.19 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
8.37 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
16.75 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
83.73 دلار استرالیا
37,920 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز چهارشنبه 9 اسفند 1402, در بازار 37,920 تومان است که نسبت به روز گذشته 180 تومان (0.47 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 38,100 تومان معامله می شد.

634 تومان

قیمت روبل روسیه امروز چهارشنبه 9 اسفند 1402, در بازار 634 تومان است که نسبت به روز گذشته 8 تومان (1.28 درصد) افزایش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 626 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روبل روسیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار استرالیا به روبل روسیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی روسیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار استرالیا را به روبل روسیه تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای AUD/USD و USD/RUB استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)