تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار کانادا به روبل روسیه

1 CAD
=
61.347 RUB
1 دلار کانادابرابر است با61.347 روبل روسیه
1 روبل روسیهبرابر است با0.016 دلار کانادا
نرخ تبدیل دلار کانادا به روبل روسیه

نرخ تبدیل دلار کانادا به روبل روسیه

نرخ تبدیل دلار کانادا به روبل روسیه امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402 برابر 61.347 است. یعنی 1 دلار کانادا برابر است با 61.347 روبل روسیه. نرخ تبدیل دلار کانادا به روبل روسیه دیروز 60.861 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار کانادا به روبل روسیه

سه ماهه یکماهه  
29.251 56.633 کمترین
61.537 61.331 بیشترین
58.337 59.210 میانگین
3.556 1.144 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار کانادا به روبل روسیه
ماه
همه

تبدیل دلار کانادا به روبل روسیه

1 دلار کانادا
=
61.35 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
613.47 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
1,533.68 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
3,067.37 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
6,134.73 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
9,202.1 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
12,269.46 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
15,336.83 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
30,673.65 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
61,347.31 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
306,736.53 روبل روسیه

تبدیل روبل روسیه به دلار کانادا

1 روبل روسیه
=
0.02 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
0.16 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
0.41 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
0.82 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
1.63 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
2.45 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
3.26 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
4.08 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
8.15 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
16.3 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
81.5 دلار کانادا
38,370 تومان

قیمت دلار کانادا امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402, در بازار 38,370 تومان است که نسبت به روز گذشته 730 تومان (1.87 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 39,100 تومان معامله می شد.

619 تومان

قیمت روبل روسیه امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402, در بازار 619 تومان است که نسبت به روز گذشته 16 تومان (2.52 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 635 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به روبل روسیه چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار کانادا به روبل روسیه سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی روسیه و سایت بانک مرکزی کانادا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار کانادا را به روبل روسیه تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/CAD و USD/RUB استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)