تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار آمریکا به دلار استرالیا

1 USD
=
1.499 AUD
1 دلار آمریکابرابر است با1.499 دلار استرالیا
1 دلار استرالیابرابر است با0.667 دلار آمریکا
نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار استرالیا

نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار استرالیا

نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار استرالیا امروز دوشنبه 13 آذر 1402 برابر 1.499 است. یعنی 1 دلار آمریکا برابر است با 1.499 دلار استرالیا. نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار استرالیا دیروز 1.503 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار آمریکا به دلار استرالیا

سه ماهه یکماهه  
1.501 1.501 کمترین
1.586 1.572 بیشترین
1.555 1.534 میانگین
0.022 0.024 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار آمریکا به دلار استرالیا
ماه
همه

تبدیل دلار آمریکا به دلار استرالیا

1 دلار آمریکا
=
1.5 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
14.99 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
37.48 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
74.95 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
149.9 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
224.85 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
299.8 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
374.75 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
749.5 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
1,499 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
7,495 دلار استرالیا

تبدیل دلار استرالیا به دلار آمریکا

1 دلار استرالیا
=
0.67 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
6.67 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
16.68 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
33.36 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
66.71 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
100.07 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
133.42 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
166.78 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
333.56 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
667.11 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
3,335.56 دلار آمریکا
50,450 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 50,450 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 50,450 تومان معامله می شد.

33,860 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 33,860 تومان است که نسبت به روز گذشته 100 تومان (0.3 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 33,760 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار استرالیا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار استرالیا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار AUD/USD فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت رزرو بانک استرالیا و سایت فدرال رزرو آمریکا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار آمریکا را به دلار استرالیا تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار AUD/USD فارکس می توانید دلار آمریکا خود را به دلار استرالیا تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)