تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار کانادا به دلار استرالیا

1 CAD
=
1.131 AUD
1 دلار کانادابرابر است با1.131 دلار استرالیا
1 دلار استرالیابرابر است با0.884 دلار کانادا
نرخ تبدیل دلار کانادا به دلار استرالیا

نرخ تبدیل دلار کانادا به دلار استرالیا

نرخ تبدیل دلار کانادا به دلار استرالیا امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 برابر 1.131 است. یعنی 1 دلار کانادا برابر است با 1.131 دلار استرالیا. نرخ تبدیل دلار کانادا به دلار استرالیا دیروز 1.133 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار کانادا به دلار استرالیا

سه ماهه یکماهه  
1.113 1.113 کمترین
1.144 1.135 بیشترین
1.130 1.127 میانگین
0.007 0.006 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار کانادا به دلار استرالیا
ماه
همه

تبدیل دلار کانادا به دلار استرالیا

1 دلار کانادا
=
1.13 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
11.31 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
28.28 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
56.55 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
113.11 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
169.66 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
226.22 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
282.77 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
565.55 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
1,131.1 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
5,655.5 دلار استرالیا

تبدیل دلار استرالیا به دلار کانادا

1 دلار استرالیا
=
0.88 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
8.84 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
22.1 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
44.2 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
88.41 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
132.61 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
176.82 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
221.02 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
442.05 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
884.1 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
4,420.48 دلار کانادا
47,300 تومان

قیمت دلار کانادا امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 47,300 تومان است که نسبت به روز گذشته 150 تومان (0.32 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 47,450 تومان معامله می شد.

41,800 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 41,800 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.12 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 41,850 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار استرالیا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار کانادا به دلار استرالیا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار AUD/CAD فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت رزرو بانک استرالیا و سایت بانک مرکزی کانادا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار کانادا را به دلار استرالیا تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار AUD/CAD فارکس می توانید دلار کانادا خود را به دلار استرالیا تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)