تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل درام ارمنستان به دلار استرالیا

1 AMD
=
0.004 AUD
1 درام ارمنستانبرابر است با0.004 دلار استرالیا
1 دلار استرالیابرابر است با265.814 درام ارمنستان
نرخ تبدیل درام ارمنستان به دلار استرالیا

نرخ تبدیل درام ارمنستان به دلار استرالیا

نرخ تبدیل درام ارمنستان به دلار استرالیا امروز شنبه 5 اسفند 1402 برابر 0.004 است. یعنی 1 درام ارمنستان برابر است با 0.004 دلار استرالیا. نرخ تبدیل درام ارمنستان به دلار استرالیا دیروز 0.004 بود.

آمار مربوط به تبدیل درام ارمنستان به دلار استرالیا

سه ماهه یکماهه  
0.004 0.004 کمترین
0.004 0.004 بیشترین
0.004 0.004 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ درام ارمنستان به دلار استرالیا
ماه
همه

تبدیل درام ارمنستان به دلار استرالیا

1 درام ارمنستان
=
0 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
0.04 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
0.09 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
0.19 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
0.38 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
0.56 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
0.75 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
0.94 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
1.88 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
3.76 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
18.81 دلار استرالیا

تبدیل دلار استرالیا به درام ارمنستان

1 دلار استرالیا
=
265.81 درام ارمنستان
10 درام ارمنستان
=
2,658.14 درام ارمنستان
25 درام ارمنستان
=
6,645.34 درام ارمنستان
50 درام ارمنستان
=
13,290.68 درام ارمنستان
100 درام ارمنستان
=
26,581.36 درام ارمنستان
150 درام ارمنستان
=
39,872.05 درام ارمنستان
200 درام ارمنستان
=
53,162.73 درام ارمنستان
250 درام ارمنستان
=
66,453.41 درام ارمنستان
500 درام ارمنستان
=
132,906.82 درام ارمنستان
1000 درام ارمنستان
=
265,813.65 درام ارمنستان
5000 درام ارمنستان
=
1,329,068.24 درام ارمنستان
14,180 تومان هر 100 تا

قیمت صد درام ارمنستان امروز شنبه 5 اسفند 1402, در بازار 14,180 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.14 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد درام ارمنستان ، روز گذشته با قیمت 14,160 تومان معامله می شد.

37,710 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز شنبه 5 اسفند 1402, در بازار 37,710 تومان است که نسبت به روز گذشته 90 تومان (0.24 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 37,620 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار استرالیا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل درام ارمنستان به دلار استرالیا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ارمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس درام ارمنستان را به دلار استرالیا تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل درام ارمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)