تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل لاری گرجستان به دلار استرالیا

1 GEL
=
0.584 AUD
1 لاری گرجستانبرابر است با0.584 دلار استرالیا
1 دلار استرالیابرابر است با1.714 لاری گرجستان
نرخ تبدیل لاری گرجستان به دلار استرالیا

نرخ تبدیل لاری گرجستان به دلار استرالیا

نرخ تبدیل لاری گرجستان به دلار استرالیا امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403 برابر 0.584 است. یعنی 1 لاری گرجستان برابر است با 0.584 دلار استرالیا. نرخ تبدیل لاری گرجستان به دلار استرالیا دیروز 0.582 بود.

آمار مربوط به تبدیل لاری گرجستان به دلار استرالیا

سه ماهه یکماهه  
0.562 0.562 کمترین
0.585 0.585 بیشترین
0.573 0.572 میانگین
0.006 0.006 انحراف معیار

نمودار نرخ لاری گرجستان به دلار استرالیا
ماه
همه

تبدیل لاری گرجستان به دلار استرالیا

1 لاری گرجستان
=
0.58 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
5.84 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
14.59 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
29.18 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
58.35 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
87.53 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
116.7 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
145.88 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
291.76 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
583.52 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
2,917.6 دلار استرالیا

تبدیل دلار استرالیا به لاری گرجستان

1 دلار استرالیا
=
1.71 لاری گرجستان
10 لاری گرجستان
=
17.14 لاری گرجستان
25 لاری گرجستان
=
42.84 لاری گرجستان
50 لاری گرجستان
=
85.69 لاری گرجستان
100 لاری گرجستان
=
171.37 لاری گرجستان
150 لاری گرجستان
=
257.06 لاری گرجستان
200 لاری گرجستان
=
342.75 لاری گرجستان
250 لاری گرجستان
=
428.43 لاری گرجستان
500 لاری گرجستان
=
856.87 لاری گرجستان
1000 لاری گرجستان
=
1,713.74 لاری گرجستان
5000 لاری گرجستان
=
8,568.68 لاری گرجستان
24,870 تومان

قیمت لاری گرجستان امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403, در بازار 24,870 تومان است که نسبت به روز گذشته 170 تومان (0.68 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لاری گرجستان ، روز گذشته با قیمت 25,040 تومان معامله می شد.

42,600 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403, در بازار 42,600 تومان است که نسبت به روز گذشته 400 تومان (0.93 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 43,000 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار استرالیا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل لاری گرجستان به دلار استرالیا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی گرجستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس لاری گرجستان را به دلار استرالیا تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل لاری گرجستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)