تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل روبل روسیه به دلار استرالیا

1 RUB
=
0.016 AUD
1 روبل روسیهبرابر است با0.016 دلار استرالیا
1 دلار استرالیابرابر است با61.484 روبل روسیه
نرخ تبدیل روبل روسیه به دلار استرالیا

نرخ تبدیل روبل روسیه به دلار استرالیا

نرخ تبدیل روبل روسیه به دلار استرالیا امروز یکشنبه 6 اسفند 1402 برابر 0.016 است. یعنی 1 روبل روسیه برابر است با 0.016 دلار استرالیا. نرخ تبدیل روبل روسیه به دلار استرالیا دیروز 0.016 بود.

آمار مربوط به تبدیل روبل روسیه به دلار استرالیا

سه ماهه یکماهه  
0.016 0.016 کمترین
0.017 0.017 بیشترین
0.017 0.017 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ روبل روسیه به دلار استرالیا
ماه
همه

تبدیل روبل روسیه به دلار استرالیا

1 روبل روسیه
=
0.02 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
0.16 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
0.41 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
0.81 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
1.63 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
2.44 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
3.25 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
4.07 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
8.13 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
16.26 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
81.32 دلار استرالیا

تبدیل دلار استرالیا به روبل روسیه

1 دلار استرالیا
=
61.48 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
614.84 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
1,537.09 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
3,074.18 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
6,148.36 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
9,222.54 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
12,296.72 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
15,370.9 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
30,741.8 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
61,483.6 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
307,417.98 روبل روسیه
613 تومان

قیمت روبل روسیه امروز یکشنبه 6 اسفند 1402, در بازار 613 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.16 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 614 تومان معامله می شد.

37,700 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز یکشنبه 6 اسفند 1402, در بازار 37,700 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.08 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 37,670 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار استرالیا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل روبل روسیه به دلار استرالیا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی روسیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس روبل روسیه را به دلار استرالیا تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/RUB و AUD/USD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)