تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل روبل روسیه به دلار استرالیا

1 RUB
=
0.018 AUD
1 روبل روسیهبرابر است با0.018 دلار استرالیا
1 دلار استرالیابرابر است با54.57 روبل روسیه
نرخ تبدیل روبل روسیه به دلار استرالیا

نرخ تبدیل روبل روسیه به دلار استرالیا

نرخ تبدیل روبل روسیه به دلار استرالیا امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402 برابر 0.018 است. یعنی 1 روبل روسیه برابر است با 0.018 دلار استرالیا. نرخ تبدیل روبل روسیه به دلار استرالیا دیروز 0.018 بود.

آمار مربوط به تبدیل روبل روسیه به دلار استرالیا

سه ماهه یکماهه  
0.018 0.018 کمترین
0.038 0.019 بیشترین
0.019 0.019 میانگین
0.002 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ روبل روسیه به دلار استرالیا
ماه
همه

تبدیل روبل روسیه به دلار استرالیا

1 روبل روسیه
=
0.02 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
0.18 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
0.46 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
0.92 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
1.83 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
2.75 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
3.66 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
4.58 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
9.16 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
18.32 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
91.62 دلار استرالیا

تبدیل دلار استرالیا به روبل روسیه

1 دلار استرالیا
=
54.57 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
545.7 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
1,364.26 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
2,728.51 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
5,457.03 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
8,185.54 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
10,914.06 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
13,642.57 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
27,285.14 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
54,570.29 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
272,851.43 روبل روسیه
619 تومان

قیمت روبل روسیه امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402, در بازار 619 تومان است که نسبت به روز گذشته 16 تومان (2.52 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 635 تومان معامله می شد.

33,820 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402, در بازار 33,820 تومان است که نسبت به روز گذشته 810 تومان (2.34 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 34,630 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار استرالیا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل روبل روسیه به دلار استرالیا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی روسیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس روبل روسیه را به دلار استرالیا تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/RUB و AUD/USD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)