تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون سوئد به دلار استرالیا

1 SEK
=
0.142 AUD
1 کرون سوئدبرابر است با0.142 دلار استرالیا
1 دلار استرالیابرابر است با7.046 کرون سوئد
نرخ تبدیل کرون سوئد به دلار استرالیا

نرخ تبدیل کرون سوئد به دلار استرالیا

نرخ تبدیل کرون سوئد به دلار استرالیا امروز یکشنبه 26 فروردین 1403 برابر 0.142 است. یعنی 1 کرون سوئد برابر است با 0.142 دلار استرالیا. نرخ تبدیل کرون سوئد به دلار استرالیا دیروز 0.142 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون سوئد به دلار استرالیا

سه ماهه یکماهه  
0.142 0.142 کمترین
0.149 0.147 بیشترین
0.146 0.144 میانگین
0.002 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون سوئد به دلار استرالیا
ماه
همه

تبدیل کرون سوئد به دلار استرالیا

1 کرون سوئد
=
0.14 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
1.42 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
3.55 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
7.1 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
14.19 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
21.29 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
28.38 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
35.48 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
70.96 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
141.92 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
709.62 دلار استرالیا

تبدیل دلار استرالیا به کرون سوئد

1 دلار استرالیا
=
7.05 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
70.46 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
176.15 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
352.3 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
704.6 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
1,056.9 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
1,409.2 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
1,761.5 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
3,522.99 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
7,045.98 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
35,229.92 کرون سوئد
6,300 تومان

قیمت کرون سوئد امروز یکشنبه 26 فروردین 1403, در بازار 6,300 تومان است که نسبت به روز گذشته 380 تومان (6.42 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 5,920 تومان معامله می شد.

44,350 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز یکشنبه 26 فروردین 1403, در بازار 44,350 تومان است که نسبت به روز گذشته 2,550 تومان (6.1 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 41,800 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار استرالیا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون سوئد به دلار استرالیا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی سوئد بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون سوئد را به دلار استرالیا تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/SEK و AUD/USD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)