تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون سوئد به دلار استرالیا

1 SEK
=
0.145 AUD
1 کرون سوئدبرابر است با0.145 دلار استرالیا
1 دلار استرالیابرابر است با6.896 کرون سوئد
نرخ تبدیل کرون سوئد به دلار استرالیا

نرخ تبدیل کرون سوئد به دلار استرالیا

نرخ تبدیل کرون سوئد به دلار استرالیا امروز پنج شنبه 9 آذر 1402 برابر 0.145 است. یعنی 1 کرون سوئد برابر است با 0.145 دلار استرالیا. نرخ تبدیل کرون سوئد به دلار استرالیا دیروز 0.145 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون سوئد به دلار استرالیا

سه ماهه یکماهه  
0.139 0.140 کمترین
0.146 0.146 بیشترین
0.142 0.144 میانگین
0.002 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون سوئد به دلار استرالیا
ماه
همه

تبدیل کرون سوئد به دلار استرالیا

1 کرون سوئد
=
0.15 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
1.45 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
3.63 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
7.25 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
14.5 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
21.75 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
29 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
36.25 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
72.5 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
145.01 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
725.03 دلار استرالیا

تبدیل دلار استرالیا به کرون سوئد

1 دلار استرالیا
=
6.9 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
68.96 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
172.41 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
344.82 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
689.63 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
1,034.45 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
1,379.26 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
1,724.08 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
3,448.15 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
6,896.3 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
34,481.51 کرون سوئد
4,870 تومان

قیمت کرون سوئد امروز پنج شنبه 9 آذر 1402, در بازار 4,870 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.1 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 4,865 تومان معامله می شد.

33,600 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز پنج شنبه 9 آذر 1402, در بازار 33,600 تومان است که نسبت به روز گذشته 110 تومان (0.33 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 33,490 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار استرالیا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون سوئد به دلار استرالیا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی سوئد بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون سوئد را به دلار استرالیا تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/SEK و AUD/USD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)