تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار آمریکا به کرون سوئد

1 USD
=
10.551 SEK
1 دلار آمریکابرابر است با10.551 کرون سوئد
1 کرون سوئدبرابر است با0.095 دلار آمریکا
نرخ تبدیل دلار آمریکا به کرون سوئد

نرخ تبدیل دلار آمریکا به کرون سوئد

نرخ تبدیل دلار آمریکا به کرون سوئد امروز پنج شنبه 28 تیر 1403 برابر 10.551 است. یعنی 1 دلار آمریکا برابر است با 10.551 کرون سوئد. نرخ تبدیل دلار آمریکا به کرون سوئد دیروز 10.603 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار آمریکا به کرون سوئد

سه ماهه یکماهه  
10.396 10.435 کمترین
10.985 10.609 بیشترین
10.647 10.537 میانگین
0.164 0.046 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار آمریکا به کرون سوئد
ماه
همه

تبدیل دلار آمریکا به کرون سوئد

1 دلار آمریکا
=
10.55 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
105.51 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
263.77 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
527.55 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
1,055.1 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
1,582.65 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
2,110.2 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
2,637.75 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
5,275.5 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
10,551 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
52,755 کرون سوئد

تبدیل کرون سوئد به دلار آمریکا

1 کرون سوئد
=
0.09 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
0.95 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
2.37 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
4.74 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
9.48 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
14.22 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
18.96 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
23.69 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
47.39 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
94.78 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
473.89 دلار آمریکا
57,350 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز پنج شنبه 28 تیر 1403, در بازار 57,350 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,000 تومان (1.71 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 58,350 تومان معامله می شد.

5,430 تومان

قیمت کرون سوئد امروز پنج شنبه 28 تیر 1403, در بازار 5,430 تومان است که نسبت به روز گذشته 70 تومان (1.27 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 5,500 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون سوئد چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار آمریکا به کرون سوئد سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار USD/SEK فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی سوئد و سایت فدرال رزرو آمریکا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار آمریکا را به کرون سوئد تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار USD/SEK فارکس می توانید دلار آمریکا خود را به کرون سوئد تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)