تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار آمریکا به کرون سوئد

1 USD
=
10.467 SEK
1 دلار آمریکابرابر است با10.467 کرون سوئد
1 کرون سوئدبرابر است با0.096 دلار آمریکا
نرخ تبدیل دلار آمریکا به کرون سوئد

نرخ تبدیل دلار آمریکا به کرون سوئد

نرخ تبدیل دلار آمریکا به کرون سوئد امروز پنج شنبه 16 آذر 1402 برابر 10.467 است. یعنی 1 دلار آمریکا برابر است با 10.467 کرون سوئد. نرخ تبدیل دلار آمریکا به کرون سوئد دیروز 10.472 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار آمریکا به کرون سوئد

سه ماهه یکماهه  
10.357 10.357 کمترین
11.228 10.910 بیشترین
10.885 10.567 میانگین
0.264 0.187 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار آمریکا به کرون سوئد
ماه
همه

تبدیل دلار آمریکا به کرون سوئد

1 دلار آمریکا
=
10.47 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
104.67 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
261.68 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
523.35 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
1,046.7 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
1,570.05 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
2,093.4 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
2,616.75 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
5,233.5 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
10,467 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
52,335 کرون سوئد

تبدیل کرون سوئد به دلار آمریکا

1 کرون سوئد
=
0.1 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
0.96 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
2.39 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
4.78 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
9.55 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
14.33 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
19.11 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
23.88 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
47.77 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
95.54 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
477.69 دلار آمریکا
50,350 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز پنج شنبه 16 آذر 1402, در بازار 50,350 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.1 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 50,400 تومان معامله می شد.

4,840 تومان

قیمت کرون سوئد امروز پنج شنبه 16 آذر 1402, در بازار 4,840 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 4,840 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون سوئد چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار آمریکا به کرون سوئد سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار USD/SEK فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی سوئد و سایت فدرال رزرو آمریکا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار آمریکا را به کرون سوئد تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار USD/SEK فارکس می توانید دلار آمریکا خود را به کرون سوئد تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)