تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل مانات آذربایجان به کرون سوئد

1 AZN
=
6.585 SEK
1 مانات آذربایجانبرابر است با6.585 کرون سوئد
1 کرون سوئدبرابر است با0.152 مانات آذربایجان
نرخ تبدیل مانات آذربایجان به کرون سوئد

نرخ تبدیل مانات آذربایجان به کرون سوئد

نرخ تبدیل مانات آذربایجان به کرون سوئد امروز جمعه 31 شهریور 1402 برابر 6.585 است. یعنی 1 مانات آذربایجان برابر است با 6.585 کرون سوئد. نرخ تبدیل مانات آذربایجان به کرون سوئد دیروز 6.558 بود.

آمار مربوط به تبدیل مانات آذربایجان به کرون سوئد

سه ماهه یکماهه  
5.957 6.311 کمترین
6.603 6.603 بیشترین
6.349 6.512 میانگین
0.167 0.068 انحراف معیار

نمودار نرخ مانات آذربایجان به کرون سوئد
ماه
همه

تبدیل مانات آذربایجان به کرون سوئد

1 مانات آذربایجان
=
6.58 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
65.85 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
164.62 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
329.24 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
658.47 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
987.71 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
1,316.94 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
1,646.18 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
3,292.35 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
6,584.71 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
32,923.53 کرون سوئد

تبدیل کرون سوئد به مانات آذربایجان

1 کرون سوئد
=
0.15 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
1.52 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
3.8 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
7.59 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
15.19 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
22.78 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
30.37 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
37.97 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
75.93 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
151.87 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
759.34 مانات آذربایجان
29,210 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 29,210 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.07 درصد) کاهش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 29,230 تومان معامله می شد.

4,435 تومان

قیمت کرون سوئد امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 4,435 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.45 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 4,455 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون سوئد چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل منات آذربایجان به کرون سوئد سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی آذربایجان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس منات آذربایجان را به کرون سوئد تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات آذربایجان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)