تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پوند انگلیس به کرون سوئد

1 GBP
=
13.077 SEK
1 پوند انگلیسبرابر است با13.077 کرون سوئد
1 کرون سوئدبرابر است با0.076 پوند انگلیس
نرخ تبدیل پوند انگلیس به کرون سوئد

نرخ تبدیل پوند انگلیس به کرون سوئد

نرخ تبدیل پوند انگلیس به کرون سوئد امروز پنج شنبه 3 اسفند 1402 برابر 13.077 است. یعنی 1 پوند انگلیس برابر است با 13.077 کرون سوئد. نرخ تبدیل پوند انگلیس به کرون سوئد دیروز 13.091 بود.

آمار مربوط به تبدیل پوند انگلیس به کرون سوئد

سه ماهه یکماهه  
12.692 13.091 کمترین
13.311 13.308 بیشترین
13.103 13.216 میانگین
0.167 0.063 انحراف معیار

نمودار نرخ پوند انگلیس به کرون سوئد
ماه
همه

تبدیل پوند انگلیس به کرون سوئد

1 پوند انگلیس
=
13.08 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
130.77 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
326.93 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
653.86 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
1,307.72 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
1,961.58 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
2,615.44 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
3,269.3 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
6,538.61 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
13,077.22 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
65,386.08 کرون سوئد

تبدیل کرون سوئد به پوند انگلیس

1 کرون سوئد
=
0.08 پوند انگلیس
10 پوند انگلیس
=
0.76 پوند انگلیس
25 پوند انگلیس
=
1.91 پوند انگلیس
50 پوند انگلیس
=
3.82 پوند انگلیس
100 پوند انگلیس
=
7.65 پوند انگلیس
150 پوند انگلیس
=
11.47 پوند انگلیس
200 پوند انگلیس
=
15.29 پوند انگلیس
250 پوند انگلیس
=
19.12 پوند انگلیس
500 پوند انگلیس
=
38.23 پوند انگلیس
1000 پوند انگلیس
=
76.47 پوند انگلیس
5000 پوند انگلیس
=
382.34 پوند انگلیس
71,850 تومان

قیمت پوند انگلیس امروز پنج شنبه 3 اسفند 1402, در بازار 71,850 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,000 تومان (1.41 درصد) افزایش یافته است. هر واحد پوند انگلیس ، روز گذشته با قیمت 70,850 تومان معامله می شد.

5,550 تومان

قیمت کرون سوئد امروز پنج شنبه 3 اسفند 1402, در بازار 5,550 تومان است که نسبت به روز گذشته 80 تومان (1.46 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 5,470 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون سوئد چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پوند انگلیس به کرون سوئد سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار GBP/SEK فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی سوئد و سایت بانک مرکزی انگلیس بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پوند انگلیس را به کرون سوئد تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار GBP/SEK فارکس می توانید پوند انگلیس خود را به کرون سوئد تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)