تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار استرالیا به کرون سوئد

1 AUD
=
7.162 SEK
1 دلار استرالیابرابر است با7.162 کرون سوئد
1 کرون سوئدبرابر است با0.14 دلار استرالیا
نرخ تبدیل دلار استرالیا به کرون سوئد

نرخ تبدیل دلار استرالیا به کرون سوئد

نرخ تبدیل دلار استرالیا به کرون سوئد امروز جمعه 31 شهریور 1402 برابر 7.162 است. یعنی 1 دلار استرالیا برابر است با 7.162 کرون سوئد. نرخ تبدیل دلار استرالیا به کرون سوئد دیروز 7.184 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار استرالیا به کرون سوئد

سه ماهه یکماهه  
6.943 7.023 کمترین
7.281 7.209 بیشترین
7.082 7.122 میانگین
0.087 0.052 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار استرالیا به کرون سوئد
ماه
همه

تبدیل دلار استرالیا به کرون سوئد

1 دلار استرالیا
=
7.16 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
71.62 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
179.04 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
358.08 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
716.15 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
1,074.23 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
1,432.31 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
1,790.38 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
3,580.77 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
7,161.54 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
35,807.69 کرون سوئد

تبدیل کرون سوئد به دلار استرالیا

1 کرون سوئد
=
0.14 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
1.4 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
3.49 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
6.98 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
13.96 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
20.95 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
27.93 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
34.91 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
69.82 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
139.63 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
698.17 دلار استرالیا
31,830 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 31,830 تومان است که نسبت به روز گذشته 180 تومان (0.56 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 32,010 تومان معامله می شد.

4,445 تومان

قیمت کرون سوئد امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 4,445 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.22 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 4,455 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون سوئد چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار استرالیا به کرون سوئد سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی سوئد بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار استرالیا را به کرون سوئد تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای AUD/USD و USD/SEK استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)