تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یورو به کرون سوئد

1 EUR
=
11.569 SEK
1 یوروبرابر است با11.569 کرون سوئد
1 کرون سوئدبرابر است با0.086 یورو
نرخ تبدیل یورو به کرون سوئد

نرخ تبدیل یورو به کرون سوئد

نرخ تبدیل یورو به کرون سوئد امروز یکشنبه 6 خرداد 1403 برابر 11.569 است. یعنی 1 یورو برابر است با 11.569 کرون سوئد. نرخ تبدیل یورو به کرون سوئد دیروز 11.575 بود.

آمار مربوط به تبدیل یورو به کرون سوئد

سه ماهه یکماهه  
11.176 11.572 کمترین
11.749 11.749 بیشترین
11.504 11.659 میانگین
0.180 0.046 انحراف معیار

نمودار نرخ یورو به کرون سوئد
ماه
همه

تبدیل یورو به کرون سوئد

1 یورو
=
11.57 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
115.69 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
289.24 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
578.47 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
1,156.94 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
1,735.41 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
2,313.88 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
2,892.35 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
5,784.71 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
11,569.41 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
57,847.07 کرون سوئد

تبدیل کرون سوئد به یورو

1 کرون سوئد
=
0.09 یورو
10 یورو
=
0.86 یورو
25 یورو
=
2.16 یورو
50 یورو
=
4.32 یورو
100 یورو
=
8.64 یورو
150 یورو
=
12.97 یورو
200 یورو
=
17.29 یورو
250 یورو
=
21.61 یورو
500 یورو
=
43.22 یورو
1000 یورو
=
86.43 یورو
5000 یورو
=
432.17 یورو
62,450 تومان

قیمت یورو امروز یکشنبه 6 خرداد 1403, در بازار 62,450 تومان است که نسبت به روز گذشته 300 تومان (0.48 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یورو ، روز گذشته با قیمت 62,750 تومان معامله می شد.

5,400 تومان

قیمت کرون سوئد امروز یکشنبه 6 خرداد 1403, در بازار 5,400 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.37 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 5,420 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون سوئد چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یورو به کرون سوئد سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار EUR/SEK فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی سوئد و سایت بانک مرکزی اروپا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یورو را به کرون سوئد تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار EUR/SEK فارکس می توانید یورو خود را به کرون سوئد تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)