تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل روبل روسیه به کرون سوئد

1 RUB
=
0.116 SEK
1 روبل روسیهبرابر است با0.116 کرون سوئد
1 کرون سوئدبرابر است با8.617 روبل روسیه
نرخ تبدیل روبل روسیه به کرون سوئد

نرخ تبدیل روبل روسیه به کرون سوئد

نرخ تبدیل روبل روسیه به کرون سوئد امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403 برابر 0.116 است. یعنی 1 روبل روسیه برابر است با 0.116 کرون سوئد. نرخ تبدیل روبل روسیه به کرون سوئد دیروز 0.117 بود.

آمار مربوط به تبدیل روبل روسیه به کرون سوئد

سه ماهه یکماهه  
0.110 0.114 کمترین
0.117 0.117 بیشترین
0.114 0.116 میانگین
0.002 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ روبل روسیه به کرون سوئد
ماه
همه

تبدیل روبل روسیه به کرون سوئد

1 روبل روسیه
=
0.12 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
1.16 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
2.9 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
5.8 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
11.61 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
17.41 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
23.21 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
29.01 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
58.03 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
116.06 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
580.28 کرون سوئد

تبدیل کرون سوئد به روبل روسیه

1 کرون سوئد
=
8.62 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
86.17 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
215.42 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
430.83 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
861.66 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
1,292.49 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
1,723.32 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
2,154.15 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
4,308.3 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
8,616.6 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
43,083.02 روبل روسیه
693 تومان

قیمت روبل روسیه امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403, در بازار 693 تومان است که نسبت به روز گذشته 2 تومان (0.29 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 695 تومان معامله می شد.

5,980 تومان

قیمت کرون سوئد امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403, در بازار 5,980 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.5 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 5,950 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون سوئد چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل روبل روسیه به کرون سوئد سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی روسیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس روبل روسیه را به کرون سوئد تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/RUB و USD/SEK استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)