تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل بات تایلند به کرون سوئد

1 THB
=
0.287 SEK
1 بات تایلندبرابر است با0.287 کرون سوئد
1 کرون سوئدبرابر است با3.488 بات تایلند
نرخ تبدیل بات تایلند به کرون سوئد

نرخ تبدیل بات تایلند به کرون سوئد

نرخ تبدیل بات تایلند به کرون سوئد امروز یکشنبه 6 اسفند 1402 برابر 0.287 است. یعنی 1 بات تایلند برابر است با 0.287 کرون سوئد. نرخ تبدیل بات تایلند به کرون سوئد دیروز 0.287 بود.

آمار مربوط به تبدیل بات تایلند به کرون سوئد

سه ماهه یکماهه  
0.287 0.287 کمترین
0.298 0.297 بیشترین
0.293 0.292 میانگین
0.003 0.003 انحراف معیار

نمودار نرخ بات تایلند به کرون سوئد
ماه
همه

تبدیل بات تایلند به کرون سوئد

1 بات تایلند
=
0.29 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
2.87 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
7.17 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
14.33 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
28.67 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
43 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
57.34 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
71.67 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
143.34 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
286.69 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
1,433.45 کرون سوئد

تبدیل کرون سوئد به بات تایلند

1 کرون سوئد
=
3.49 بات تایلند
10 بات تایلند
=
34.88 بات تایلند
25 بات تایلند
=
87.2 بات تایلند
50 بات تایلند
=
174.4 بات تایلند
100 بات تایلند
=
348.81 بات تایلند
150 بات تایلند
=
523.21 بات تایلند
200 بات تایلند
=
697.62 بات تایلند
250 بات تایلند
=
872.02 بات تایلند
500 بات تایلند
=
1,744.04 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
3,488.09 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
17,440.44 بات تایلند
1,595 تومان

قیمت بات تایلند امروز یکشنبه 6 اسفند 1402, در بازار 1,595 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,595 تومان معامله می شد.

5,560 تومان

قیمت کرون سوئد امروز یکشنبه 6 اسفند 1402, در بازار 5,560 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 5,560 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون سوئد چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل بات تایلند به کرون سوئد سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تایلند بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس بات تایلند را به کرون سوئد تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/THB و USD/SEK استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)