تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار آمریکا به بات تایلند

1 USD
=
35.191 THB
1 دلار آمریکابرابر است با35.191 بات تایلند
1 بات تایلندبرابر است با0.028 دلار آمریکا
نرخ تبدیل دلار آمریکا به بات تایلند

نرخ تبدیل دلار آمریکا به بات تایلند

نرخ تبدیل دلار آمریکا به بات تایلند امروز پنج شنبه 9 آذر 1402 برابر 35.191 است. یعنی 1 دلار آمریکا برابر است با 35.191 بات تایلند. نرخ تبدیل دلار آمریکا به بات تایلند دیروز 34.881 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار آمریکا به بات تایلند

سه ماهه یکماهه  
34.780 34.780 کمترین
37.083 36.135 بیشترین
35.967 35.448 میانگین
0.588 0.369 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار آمریکا به بات تایلند
ماه
همه

تبدیل دلار آمریکا به بات تایلند

1 دلار آمریکا
=
35.19 بات تایلند
10 بات تایلند
=
351.91 بات تایلند
25 بات تایلند
=
879.78 بات تایلند
50 بات تایلند
=
1,759.55 بات تایلند
100 بات تایلند
=
3,519.1 بات تایلند
150 بات تایلند
=
5,278.65 بات تایلند
200 بات تایلند
=
7,038.2 بات تایلند
250 بات تایلند
=
8,797.75 بات تایلند
500 بات تایلند
=
17,595.5 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
35,191 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
175,955 بات تایلند

تبدیل بات تایلند به دلار آمریکا

1 بات تایلند
=
0.03 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
0.28 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
0.71 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
1.42 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
2.84 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
4.26 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
5.68 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
7.1 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
14.21 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
28.42 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
142.08 دلار آمریکا
50,550 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز پنج شنبه 9 آذر 1402, در بازار 50,550 تومان است که نسبت به روز گذشته 350 تومان (0.7 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 50,200 تومان معامله می شد.

1,445 تومان

قیمت بات تایلند امروز پنج شنبه 9 آذر 1402, در بازار 1,445 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,445 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به بات تایلند چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار آمریکا به بات تایلند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار USD/THB فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی تایلند و سایت فدرال رزرو آمریکا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار آمریکا را به بات تایلند تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار USD/THB فارکس می توانید دلار آمریکا خود را به بات تایلند تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)