تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یورو به بات تایلند

1 EUR
=
39.099 THB
1 یوروبرابر است با39.099 بات تایلند
1 بات تایلندبرابر است با0.026 یورو
نرخ تبدیل یورو به بات تایلند

نرخ تبدیل یورو به بات تایلند

نرخ تبدیل یورو به بات تایلند امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403 برابر 39.099 است. یعنی 1 یورو برابر است با 39.099 بات تایلند. نرخ تبدیل یورو به بات تایلند دیروز 39.086 بود.

آمار مربوط به تبدیل یورو به بات تایلند

سه ماهه یکماهه  
38.219 38.854 کمترین
39.794 39.794 بیشترین
38.942 39.324 میانگین
0.350 0.254 انحراف معیار

نمودار نرخ یورو به بات تایلند
ماه
همه

تبدیل یورو به بات تایلند

1 یورو
=
39.1 بات تایلند
10 بات تایلند
=
390.99 بات تایلند
25 بات تایلند
=
977.47 بات تایلند
50 بات تایلند
=
1,954.94 بات تایلند
100 بات تایلند
=
3,909.88 بات تایلند
150 بات تایلند
=
5,864.82 بات تایلند
200 بات تایلند
=
7,819.77 بات تایلند
250 بات تایلند
=
9,774.71 بات تایلند
500 بات تایلند
=
19,549.42 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
39,098.83 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
195,494.16 بات تایلند

تبدیل بات تایلند به یورو

1 بات تایلند
=
0.03 یورو
10 یورو
=
0.26 یورو
25 یورو
=
0.64 یورو
50 یورو
=
1.28 یورو
100 یورو
=
2.56 یورو
150 یورو
=
3.84 یورو
200 یورو
=
5.12 یورو
250 یورو
=
6.39 یورو
500 یورو
=
12.79 یورو
1000 یورو
=
25.58 یورو
5000 یورو
=
127.88 یورو
70,200 تومان

قیمت یورو امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 70,200 تومان است که نسبت به روز گذشته 900 تومان (1.27 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یورو ، روز گذشته با قیمت 71,100 تومان معامله می شد.

1,795 تومان

قیمت بات تایلند امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 1,795 تومان است که نسبت به روز گذشته 25 تومان (1.37 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,820 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به بات تایلند چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یورو به بات تایلند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تایلند و سایت بانک مرکزی اروپا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یورو را به بات تایلند تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای EUR/USD و USD/THB استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)