تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل رینگیت مالزی به بات تایلند

1 MYR
=
7.66 THB
1 رینگیت مالزیبرابر است با7.66 بات تایلند
1 بات تایلندبرابر است با0.131 رینگیت مالزی
نرخ تبدیل رینگیت مالزی به بات تایلند

نرخ تبدیل رینگیت مالزی به بات تایلند

نرخ تبدیل رینگیت مالزی به بات تایلند امروز یکشنبه 26 فروردین 1403 برابر 7.660 است. یعنی 1 رینگیت مالزی برابر است با 7.660 بات تایلند. نرخ تبدیل رینگیت مالزی به بات تایلند دیروز 7.667 بود.

آمار مربوط به تبدیل رینگیت مالزی به بات تایلند

سه ماهه یکماهه  
7.471 7.619 کمترین
7.733 7.733 بیشترین
7.587 7.683 میانگین
0.075 0.033 انحراف معیار

نمودار نرخ رینگیت مالزی به بات تایلند
ماه
همه

تبدیل رینگیت مالزی به بات تایلند

1 رینگیت مالزی
=
7.66 بات تایلند
10 بات تایلند
=
76.6 بات تایلند
25 بات تایلند
=
191.5 بات تایلند
50 بات تایلند
=
383 بات تایلند
100 بات تایلند
=
766.01 بات تایلند
150 بات تایلند
=
1,149.01 بات تایلند
200 بات تایلند
=
1,532.02 بات تایلند
250 بات تایلند
=
1,915.02 بات تایلند
500 بات تایلند
=
3,830.05 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
7,660.1 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
38,300.48 بات تایلند

تبدیل بات تایلند به رینگیت مالزی

1 بات تایلند
=
0.13 رینگیت مالزی
10 رینگیت مالزی
=
1.31 رینگیت مالزی
25 رینگیت مالزی
=
3.26 رینگیت مالزی
50 رینگیت مالزی
=
6.53 رینگیت مالزی
100 رینگیت مالزی
=
13.05 رینگیت مالزی
150 رینگیت مالزی
=
19.58 رینگیت مالزی
200 رینگیت مالزی
=
26.11 رینگیت مالزی
250 رینگیت مالزی
=
32.64 رینگیت مالزی
500 رینگیت مالزی
=
65.27 رینگیت مالزی
1000 رینگیت مالزی
=
130.55 رینگیت مالزی
5000 رینگیت مالزی
=
652.73 رینگیت مالزی
14,380 تومان

قیمت رینگیت مالزی امروز یکشنبه 26 فروردین 1403, در بازار 14,380 تومان است که نسبت به روز گذشته 850 تومان (6.28 درصد) افزایش یافته است. هر واحد رینگیت مالزی ، روز گذشته با قیمت 13,530 تومان معامله می شد.

1,875 تومان

قیمت بات تایلند امروز یکشنبه 26 فروردین 1403, در بازار 1,875 تومان است که نسبت به روز گذشته 110 تومان (6.23 درصد) افزایش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,765 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به بات تایلند چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل رینگیت مالزی به بات تایلند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تایلند و سایت بانک مرکزی مالزی بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس رینگیت مالزی را به بات تایلند تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل رینگیت مالزی به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)