تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل رینگیت مالزی به بات تایلند

1 MYR
=
7.467 THB
1 رینگیت مالزیبرابر است با7.467 بات تایلند
1 بات تایلندبرابر است با0.134 رینگیت مالزی
نرخ تبدیل رینگیت مالزی به بات تایلند

نرخ تبدیل رینگیت مالزی به بات تایلند

نرخ تبدیل رینگیت مالزی به بات تایلند امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 7.467 است. یعنی 1 رینگیت مالزی برابر است با 7.467 بات تایلند. نرخ تبدیل رینگیت مالزی به بات تایلند دیروز 7.495 بود.

آمار مربوط به تبدیل رینگیت مالزی به بات تایلند

سه ماهه یکماهه  
7.461 7.461 کمترین
7.850 7.662 بیشترین
7.640 7.556 میانگین
0.099 0.055 انحراف معیار

نمودار نرخ رینگیت مالزی به بات تایلند
ماه
همه

تبدیل رینگیت مالزی به بات تایلند

1 رینگیت مالزی
=
7.47 بات تایلند
10 بات تایلند
=
74.67 بات تایلند
25 بات تایلند
=
186.67 بات تایلند
50 بات تایلند
=
373.34 بات تایلند
100 بات تایلند
=
746.68 بات تایلند
150 بات تایلند
=
1,120.02 بات تایلند
200 بات تایلند
=
1,493.36 بات تایلند
250 بات تایلند
=
1,866.7 بات تایلند
500 بات تایلند
=
3,733.4 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
7,466.81 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
37,334.05 بات تایلند

تبدیل بات تایلند به رینگیت مالزی

1 بات تایلند
=
0.13 رینگیت مالزی
10 رینگیت مالزی
=
1.34 رینگیت مالزی
25 رینگیت مالزی
=
3.35 رینگیت مالزی
50 رینگیت مالزی
=
6.7 رینگیت مالزی
100 رینگیت مالزی
=
13.39 رینگیت مالزی
150 رینگیت مالزی
=
20.09 رینگیت مالزی
200 رینگیت مالزی
=
26.79 رینگیت مالزی
250 رینگیت مالزی
=
33.48 رینگیت مالزی
500 رینگیت مالزی
=
66.96 رینگیت مالزی
1000 رینگیت مالزی
=
133.93 رینگیت مالزی
5000 رینگیت مالزی
=
669.63 رینگیت مالزی
10,810 تومان

قیمت رینگیت مالزی امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 10,810 تومان است که نسبت به روز گذشته 70 تومان (0.64 درصد) کاهش یافته است. هر واحد رینگیت مالزی ، روز گذشته با قیمت 10,880 تومان معامله می شد.

1,450 تومان

قیمت بات تایلند امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 1,450 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,450 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به بات تایلند چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل رینگیت مالزی به بات تایلند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تایلند و سایت بانک مرکزی مالزی بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس رینگیت مالزی را به بات تایلند تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل رینگیت مالزی به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)