تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پوند انگلیس به بات تایلند

1 GBP
=
45.654 THB
1 پوند انگلیسبرابر است با45.654 بات تایلند
1 بات تایلندبرابر است با0.022 پوند انگلیس
نرخ تبدیل پوند انگلیس به بات تایلند

نرخ تبدیل پوند انگلیس به بات تایلند

نرخ تبدیل پوند انگلیس به بات تایلند امروز شنبه 5 اسفند 1402 برابر 45.654 است. یعنی 1 پوند انگلیس برابر است با 45.654 بات تایلند. نرخ تبدیل پوند انگلیس به بات تایلند دیروز 45.457 بود.

آمار مربوط به تبدیل پوند انگلیس به بات تایلند

سه ماهه یکماهه  
43.307 44.757 کمترین
45.583 45.583 بیشترین
44.676 45.236 میانگین
0.571 0.217 انحراف معیار

نمودار نرخ پوند انگلیس به بات تایلند
ماه
همه

تبدیل پوند انگلیس به بات تایلند

1 پوند انگلیس
=
45.65 بات تایلند
10 بات تایلند
=
456.54 بات تایلند
25 بات تایلند
=
1,141.35 بات تایلند
50 بات تایلند
=
2,282.7 بات تایلند
100 بات تایلند
=
4,565.4 بات تایلند
150 بات تایلند
=
6,848.1 بات تایلند
200 بات تایلند
=
9,130.8 بات تایلند
250 بات تایلند
=
11,413.5 بات تایلند
500 بات تایلند
=
22,827 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
45,653.99 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
228,269.96 بات تایلند

تبدیل بات تایلند به پوند انگلیس

1 بات تایلند
=
0.02 پوند انگلیس
10 پوند انگلیس
=
0.22 پوند انگلیس
25 پوند انگلیس
=
0.55 پوند انگلیس
50 پوند انگلیس
=
1.1 پوند انگلیس
100 پوند انگلیس
=
2.19 پوند انگلیس
150 پوند انگلیس
=
3.29 پوند انگلیس
200 پوند انگلیس
=
4.38 پوند انگلیس
250 پوند انگلیس
=
5.48 پوند انگلیس
500 پوند انگلیس
=
10.95 پوند انگلیس
1000 پوند انگلیس
=
21.9 پوند انگلیس
5000 پوند انگلیس
=
109.52 پوند انگلیس
72,100 تومان

قیمت پوند انگلیس امروز شنبه 5 اسفند 1402, در بازار 72,100 تومان است که نسبت به روز گذشته 200 تومان (0.28 درصد) افزایش یافته است. هر واحد پوند انگلیس ، روز گذشته با قیمت 71,900 تومان معامله می شد.

1,595 تومان

قیمت بات تایلند امروز شنبه 5 اسفند 1402, در بازار 1,595 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.31 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,600 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به بات تایلند چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پوند انگلیس به بات تایلند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس پوند انگلیس را به بات تایلند تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای GBP/USD و USD/THB استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)