تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل لیر ترکیه به بات تایلند

1 TRY
=
1.215 THB
1 لیر ترکیهبرابر است با1.215 بات تایلند
1 بات تایلندبرابر است با0.823 لیر ترکیه
نرخ تبدیل لیر ترکیه به بات تایلند

نرخ تبدیل لیر ترکیه به بات تایلند

نرخ تبدیل لیر ترکیه به بات تایلند امروز چهارشنبه 15 آذر 1402 برابر 1.215 است. یعنی 1 لیر ترکیه برابر است با 1.215 بات تایلند. نرخ تبدیل لیر ترکیه به بات تایلند دیروز 1.213 بود.

آمار مربوط به تبدیل لیر ترکیه به بات تایلند

سه ماهه یکماهه  
1.202 1.202 کمترین
1.350 1.258 بیشترین
1.285 1.229 میانگین
0.046 0.017 انحراف معیار

نمودار نرخ لیر ترکیه به بات تایلند
ماه
همه

تبدیل لیر ترکیه به بات تایلند

1 لیر ترکیه
=
1.21 بات تایلند
10 بات تایلند
=
12.15 بات تایلند
25 بات تایلند
=
30.36 بات تایلند
50 بات تایلند
=
60.73 بات تایلند
100 بات تایلند
=
121.46 بات تایلند
150 بات تایلند
=
182.19 بات تایلند
200 بات تایلند
=
242.92 بات تایلند
250 بات تایلند
=
303.65 بات تایلند
500 بات تایلند
=
607.29 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
1,214.59 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
6,072.95 بات تایلند

تبدیل بات تایلند به لیر ترکیه

1 بات تایلند
=
0.82 لیر ترکیه
10 لیر ترکیه
=
8.23 لیر ترکیه
25 لیر ترکیه
=
20.58 لیر ترکیه
50 لیر ترکیه
=
41.17 لیر ترکیه
100 لیر ترکیه
=
82.33 لیر ترکیه
150 لیر ترکیه
=
123.5 لیر ترکیه
200 لیر ترکیه
=
164.66 لیر ترکیه
250 لیر ترکیه
=
205.83 لیر ترکیه
500 لیر ترکیه
=
411.66 لیر ترکیه
1000 لیر ترکیه
=
823.32 لیر ترکیه
5000 لیر ترکیه
=
4,116.62 لیر ترکیه
1,750 تومان

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه 15 آذر 1402, در بازار 1,750 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.28 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لیر ترکیه ، روز گذشته با قیمت 1,755 تومان معامله می شد.

1,445 تومان

قیمت بات تایلند امروز چهارشنبه 15 آذر 1402, در بازار 1,445 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.34 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,450 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به بات تایلند چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل لیر ترکیه به بات تایلند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس لیر ترکیه را به بات تایلند تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/TRY و USD/THB استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)