تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل لیر ترکیه به بات تایلند

1 TRY
=
1.148 THB
1 لیر ترکیهبرابر است با1.148 بات تایلند
1 بات تایلندبرابر است با0.871 لیر ترکیه
نرخ تبدیل لیر ترکیه به بات تایلند

نرخ تبدیل لیر ترکیه به بات تایلند

نرخ تبدیل لیر ترکیه به بات تایلند امروز پنج شنبه 10 خرداد 1403 برابر 1.148 است. یعنی 1 لیر ترکیه برابر است با 1.148 بات تایلند. نرخ تبدیل لیر ترکیه به بات تایلند دیروز 1.142 بود.

آمار مربوط به تبدیل لیر ترکیه به بات تایلند

سه ماهه یکماهه  
1.067 1.123 کمترین
1.154 1.150 بیشترین
1.126 1.140 میانگین
0.022 0.008 انحراف معیار

نمودار نرخ لیر ترکیه به بات تایلند
ماه
همه

تبدیل لیر ترکیه به بات تایلند

1 لیر ترکیه
=
1.15 بات تایلند
10 بات تایلند
=
11.48 بات تایلند
25 بات تایلند
=
28.69 بات تایلند
50 بات تایلند
=
57.38 بات تایلند
100 بات تایلند
=
114.75 بات تایلند
150 بات تایلند
=
172.13 بات تایلند
200 بات تایلند
=
229.5 بات تایلند
250 بات تایلند
=
286.88 بات تایلند
500 بات تایلند
=
573.76 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
1,147.52 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
5,737.62 بات تایلند

تبدیل بات تایلند به لیر ترکیه

1 بات تایلند
=
0.87 لیر ترکیه
10 لیر ترکیه
=
8.71 لیر ترکیه
25 لیر ترکیه
=
21.79 لیر ترکیه
50 لیر ترکیه
=
43.57 لیر ترکیه
100 لیر ترکیه
=
87.14 لیر ترکیه
150 لیر ترکیه
=
130.72 لیر ترکیه
200 لیر ترکیه
=
174.29 لیر ترکیه
250 لیر ترکیه
=
217.86 لیر ترکیه
500 لیر ترکیه
=
435.72 لیر ترکیه
1000 لیر ترکیه
=
871.44 لیر ترکیه
5000 لیر ترکیه
=
4,357.21 لیر ترکیه
1,845 تومان

قیمت لیر ترکیه امروز پنج شنبه 10 خرداد 1403, در بازار 1,845 تومان است که نسبت به روز گذشته 15 تومان (0.81 درصد) کاهش یافته است. هر واحد لیر ترکیه ، روز گذشته با قیمت 1,860 تومان معامله می شد.

1,580 تومان

قیمت بات تایلند امروز پنج شنبه 10 خرداد 1403, در بازار 1,580 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (1.25 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,600 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به بات تایلند چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل لیر ترکیه به بات تایلند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس لیر ترکیه را به بات تایلند تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/TRY و USD/THB استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)