تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار استرالیا به بات تایلند

1 AUD
=
23.489 THB
1 دلار استرالیابرابر است با23.489 بات تایلند
1 بات تایلندبرابر است با0.043 دلار استرالیا
نرخ تبدیل دلار استرالیا به بات تایلند

نرخ تبدیل دلار استرالیا به بات تایلند

نرخ تبدیل دلار استرالیا به بات تایلند امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403 برابر 23.489 است. یعنی 1 دلار استرالیا برابر است با 23.489 بات تایلند. نرخ تبدیل دلار استرالیا به بات تایلند دیروز 23.734 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار استرالیا به بات تایلند

سه ماهه یکماهه  
23.165 23.500 کمترین
24.202 24.202 بیشترین
23.554 23.802 میانگین
0.231 0.196 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار استرالیا به بات تایلند
ماه
همه

تبدیل دلار استرالیا به بات تایلند

1 دلار استرالیا
=
23.49 بات تایلند
10 بات تایلند
=
234.89 بات تایلند
25 بات تایلند
=
587.23 بات تایلند
50 بات تایلند
=
1,174.46 بات تایلند
100 بات تایلند
=
2,348.91 بات تایلند
150 بات تایلند
=
3,523.37 بات تایلند
200 بات تایلند
=
4,697.82 بات تایلند
250 بات تایلند
=
5,872.28 بات تایلند
500 بات تایلند
=
11,744.55 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
23,489.1 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
117,445.51 بات تایلند

تبدیل بات تایلند به دلار استرالیا

1 بات تایلند
=
0.04 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
0.43 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
1.06 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
2.13 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
4.26 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
6.39 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
8.51 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
10.64 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
21.29 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
42.57 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
212.86 دلار استرالیا
42,150 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 42,150 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,050 تومان (2.43 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 43,200 تومان معامله می شد.

1,795 تومان

قیمت بات تایلند امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 1,795 تومان است که نسبت به روز گذشته 25 تومان (1.37 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,820 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به بات تایلند چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار استرالیا به بات تایلند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس دلار استرالیا را به بات تایلند تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای AUD/USD و USD/THB استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)