تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل روپیه هندوستان به بات تایلند

1 INR
=
0.441 THB
1 روپیه هندوستانبرابر است با0.441 بات تایلند
1 بات تایلندبرابر است با2.267 روپیه هندوستان
نرخ تبدیل روپیه هندوستان به بات تایلند

نرخ تبدیل روپیه هندوستان به بات تایلند

نرخ تبدیل روپیه هندوستان به بات تایلند امروز شنبه 5 خرداد 1403 برابر 0.441 است. یعنی 1 روپیه هندوستان برابر است با 0.441 بات تایلند. نرخ تبدیل روپیه هندوستان به بات تایلند دیروز 0.439 بود.

آمار مربوط به تبدیل روپیه هندوستان به بات تایلند

سه ماهه یکماهه  
0.428 0.433 کمترین
0.445 0.445 بیشترین
0.437 0.440 میانگین
0.004 0.003 انحراف معیار

نمودار نرخ روپیه هندوستان به بات تایلند
ماه
همه

تبدیل روپیه هندوستان به بات تایلند

1 روپیه هندوستان
=
0.44 بات تایلند
10 بات تایلند
=
4.41 بات تایلند
25 بات تایلند
=
11.03 بات تایلند
50 بات تایلند
=
22.06 بات تایلند
100 بات تایلند
=
44.12 بات تایلند
150 بات تایلند
=
66.18 بات تایلند
200 بات تایلند
=
88.24 بات تایلند
250 بات تایلند
=
110.3 بات تایلند
500 بات تایلند
=
220.6 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
441.21 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
2,206.03 بات تایلند

تبدیل بات تایلند به روپیه هندوستان

1 بات تایلند
=
2.27 روپیه هندوستان
10 روپیه هندوستان
=
22.67 روپیه هندوستان
25 روپیه هندوستان
=
56.66 روپیه هندوستان
50 روپیه هندوستان
=
113.33 روپیه هندوستان
100 روپیه هندوستان
=
226.65 روپیه هندوستان
150 روپیه هندوستان
=
339.98 روپیه هندوستان
200 روپیه هندوستان
=
453.3 روپیه هندوستان
250 روپیه هندوستان
=
566.63 روپیه هندوستان
500 روپیه هندوستان
=
1,133.26 روپیه هندوستان
1000 روپیه هندوستان
=
2,266.51 روپیه هندوستان
5000 روپیه هندوستان
=
11,332.56 روپیه هندوستان
696 تومان

قیمت روپیه هندوستان امروز شنبه 5 خرداد 1403, در بازار 696 تومان است که نسبت به روز گذشته 2 تومان (0.29 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روپیه هندوستان ، روز گذشته با قیمت 698 تومان معامله می شد.

1,575 تومان

قیمت بات تایلند امروز شنبه 5 خرداد 1403, در بازار 1,575 تومان است که نسبت به روز گذشته 15 تومان (0.94 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,590 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به بات تایلند چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل روپیه هند به بات تایلند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تایلند بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس روپیه هند را به بات تایلند تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل روپیه هند به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)