تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار کانادا به بات تایلند

1 CAD
=
26.785 THB
1 دلار کانادابرابر است با26.785 بات تایلند
1 بات تایلندبرابر است با0.037 دلار کانادا
نرخ تبدیل دلار کانادا به بات تایلند

نرخ تبدیل دلار کانادا به بات تایلند

نرخ تبدیل دلار کانادا به بات تایلند امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403 برابر 26.785 است. یعنی 1 دلار کانادا برابر است با 26.785 بات تایلند. نرخ تبدیل دلار کانادا به بات تایلند دیروز 26.793 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار کانادا به بات تایلند

سه ماهه یکماهه  
26.255 26.524 کمترین
27.131 27.131 بیشترین
26.622 26.813 میانگین
0.196 0.152 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار کانادا به بات تایلند
ماه
همه

تبدیل دلار کانادا به بات تایلند

1 دلار کانادا
=
26.79 بات تایلند
10 بات تایلند
=
267.85 بات تایلند
25 بات تایلند
=
669.64 بات تایلند
50 بات تایلند
=
1,339.27 بات تایلند
100 بات تایلند
=
2,678.55 بات تایلند
150 بات تایلند
=
4,017.82 بات تایلند
200 بات تایلند
=
5,357.09 بات تایلند
250 بات تایلند
=
6,696.36 بات تایلند
500 بات تایلند
=
13,392.73 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
26,785.45 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
133,927.27 بات تایلند

تبدیل بات تایلند به دلار کانادا

1 بات تایلند
=
0.04 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
0.37 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
0.93 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
1.87 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
3.73 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
5.6 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
7.47 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
9.33 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
18.67 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
37.33 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
186.67 دلار کانادا
47,050 تومان

قیمت دلار کانادا امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 47,100 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,200 تومان (2.48 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 48,300 تومان معامله می شد.

1,755 تومان

قیمت بات تایلند امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 1,760 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (2.22 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,800 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به بات تایلند چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار کانادا به بات تایلند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تایلند بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار کانادا را به بات تایلند تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/CAD و USD/THB استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)