تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یوان چین به بات تایلند

1 CNY
=
5.043 THB
1 یوان چینبرابر است با5.043 بات تایلند
1 بات تایلندبرابر است با0.198 یوان چین
نرخ تبدیل یوان چین به بات تایلند

نرخ تبدیل یوان چین به بات تایلند

نرخ تبدیل یوان چین به بات تایلند امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403 برابر 5.043 است. یعنی 1 یوان چین برابر است با 5.043 بات تایلند. نرخ تبدیل یوان چین به بات تایلند دیروز 5.046 بود.

آمار مربوط به تبدیل یوان چین به بات تایلند

سه ماهه یکماهه  
4.922 4.986 کمترین
5.127 5.127 بیشترین
5.039 5.063 میانگین
0.051 0.039 انحراف معیار

نمودار نرخ یوان چین به بات تایلند
ماه
همه

تبدیل یوان چین به بات تایلند

1 یوان چین
=
5.04 بات تایلند
10 بات تایلند
=
50.43 بات تایلند
25 بات تایلند
=
126.09 بات تایلند
50 بات تایلند
=
252.17 بات تایلند
100 بات تایلند
=
504.34 بات تایلند
150 بات تایلند
=
756.52 بات تایلند
200 بات تایلند
=
1,008.69 بات تایلند
250 بات تایلند
=
1,260.86 بات تایلند
500 بات تایلند
=
2,521.72 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
5,043.44 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
25,217.18 بات تایلند

تبدیل بات تایلند به یوان چین

1 بات تایلند
=
0.2 یوان چین
10 یوان چین
=
1.98 یوان چین
25 یوان چین
=
4.96 یوان چین
50 یوان چین
=
9.91 یوان چین
100 یوان چین
=
19.83 یوان چین
150 یوان چین
=
29.74 یوان چین
200 یوان چین
=
39.66 یوان چین
250 یوان چین
=
49.57 یوان چین
500 یوان چین
=
99.14 یوان چین
1000 یوان چین
=
198.28 یوان چین
5000 یوان چین
=
991.39 یوان چین
8,080 تومان

قیمت یوان چین امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 8,080 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.25 درصد) افزایش یافته است. هر واحد یوان چین ، روز گذشته با قیمت 8,060 تومان معامله می شد.

1,600 تومان

قیمت بات تایلند امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 1,600 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.31 درصد) افزایش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,595 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به بات تایلند چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یوآن چین به بات تایلند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تایلند و سایت بانک مرکزی چین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یوآن چین را به بات تایلند تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/CNH و USD/THB استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)