تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یوان چین به بات تایلند

1 CNY
=
4.916 THB
1 یوان چینبرابر است با4.916 بات تایلند
1 بات تایلندبرابر است با0.203 یوان چین
نرخ تبدیل یوان چین به بات تایلند

نرخ تبدیل یوان چین به بات تایلند

نرخ تبدیل یوان چین به بات تایلند امروز پنج شنبه 16 آذر 1402 برابر 4.916 است. یعنی 1 یوان چین برابر است با 4.916 بات تایلند. نرخ تبدیل یوان چین به بات تایلند دیروز 4.928 بود.

آمار مربوط به تبدیل یوان چین به بات تایلند

سه ماهه یکماهه  
4.855 4.859 کمترین
5.154 4.949 بیشترین
4.954 4.910 میانگین
0.074 0.025 انحراف معیار

نمودار نرخ یوان چین به بات تایلند
ماه
همه

تبدیل یوان چین به بات تایلند

1 یوان چین
=
4.92 بات تایلند
10 بات تایلند
=
49.16 بات تایلند
25 بات تایلند
=
122.9 بات تایلند
50 بات تایلند
=
245.79 بات تایلند
100 بات تایلند
=
491.58 بات تایلند
150 بات تایلند
=
737.37 بات تایلند
200 بات تایلند
=
983.16 بات تایلند
250 بات تایلند
=
1,228.95 بات تایلند
500 بات تایلند
=
2,457.91 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
4,915.82 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
24,579.09 بات تایلند

تبدیل بات تایلند به یوان چین

1 بات تایلند
=
0.2 یوان چین
10 یوان چین
=
2.03 یوان چین
25 یوان چین
=
5.09 یوان چین
50 یوان چین
=
10.17 یوان چین
100 یوان چین
=
20.34 یوان چین
150 یوان چین
=
30.51 یوان چین
200 یوان چین
=
40.68 یوان چین
250 یوان چین
=
50.86 یوان چین
500 یوان چین
=
101.71 یوان چین
1000 یوان چین
=
203.42 یوان چین
5000 یوان چین
=
1,017.12 یوان چین
7,060 تومان

قیمت یوان چین امروز پنج شنبه 16 آذر 1402, در بازار 7,060 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.28 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یوان چین ، روز گذشته با قیمت 7,080 تومان معامله می شد.

1,435 تومان

قیمت بات تایلند امروز پنج شنبه 16 آذر 1402, در بازار 1,435 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,435 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به بات تایلند چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یوآن چین به بات تایلند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تایلند و سایت بانک مرکزی چین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یوآن چین را به بات تایلند تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/CNH و USD/THB استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)