تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون سوئد به بات تایلند

1 SEK
=
3.385 THB
1 کرون سوئدبرابر است با3.385 بات تایلند
1 بات تایلندبرابر است با0.295 کرون سوئد
نرخ تبدیل کرون سوئد به بات تایلند

نرخ تبدیل کرون سوئد به بات تایلند

نرخ تبدیل کرون سوئد به بات تایلند امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 برابر 3.385 است. یعنی 1 کرون سوئد برابر است با 3.385 بات تایلند. نرخ تبدیل کرون سوئد به بات تایلند دیروز 3.372 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون سوئد به بات تایلند

سه ماهه یکماهه  
3.348 3.348 کمترین
3.489 3.470 بیشترین
3.431 3.405 میانگین
0.038 0.036 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون سوئد به بات تایلند
ماه
همه

تبدیل کرون سوئد به بات تایلند

1 کرون سوئد
=
3.39 بات تایلند
10 بات تایلند
=
33.85 بات تایلند
25 بات تایلند
=
84.64 بات تایلند
50 بات تایلند
=
169.27 بات تایلند
100 بات تایلند
=
338.54 بات تایلند
150 بات تایلند
=
507.81 بات تایلند
200 بات تایلند
=
677.08 بات تایلند
250 بات تایلند
=
846.35 بات تایلند
500 بات تایلند
=
1,692.71 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
3,385.42 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
16,927.1 بات تایلند

تبدیل بات تایلند به کرون سوئد

1 بات تایلند
=
0.3 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
2.95 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
7.38 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
14.77 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
29.54 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
44.31 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
59.08 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
73.85 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
147.69 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
295.38 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
1,476.92 کرون سوئد
5,960 تومان

قیمت کرون سوئد امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 5,960 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.17 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 5,970 تومان معامله می شد.

1,760 تومان

قیمت بات تایلند امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 1,760 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.56 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,770 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به بات تایلند چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون سوئد به بات تایلند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تایلند بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون سوئد را به بات تایلند تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/SEK و USD/THB استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)