تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار آمریکا به رینگیت مالزی

1 USD
=
4.657 MYR
1 دلار آمریکابرابر است با4.657 رینگیت مالزی
1 رینگیت مالزیبرابر است با0.215 دلار آمریکا
نرخ تبدیل دلار آمریکا به رینگیت مالزی

نرخ تبدیل دلار آمریکا به رینگیت مالزی

نرخ تبدیل دلار آمریکا به رینگیت مالزی امروز جمعه 10 آذر 1402 برابر 4.657 است. یعنی 1 دلار آمریکا برابر است با 4.657 رینگیت مالزی. نرخ تبدیل دلار آمریکا به رینگیت مالزی دیروز 4.651 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار آمریکا به رینگیت مالزی

سه ماهه یکماهه  
4.637 4.637 کمترین
4.786 4.772 بیشترین
4.708 4.693 میانگین
0.037 0.030 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار آمریکا به رینگیت مالزی
ماه
همه

تبدیل دلار آمریکا به رینگیت مالزی

1 دلار آمریکا
=
4.66 رینگیت مالزی
10 رینگیت مالزی
=
46.57 رینگیت مالزی
25 رینگیت مالزی
=
116.42 رینگیت مالزی
50 رینگیت مالزی
=
232.85 رینگیت مالزی
100 رینگیت مالزی
=
465.7 رینگیت مالزی
150 رینگیت مالزی
=
698.55 رینگیت مالزی
200 رینگیت مالزی
=
931.4 رینگیت مالزی
250 رینگیت مالزی
=
1,164.25 رینگیت مالزی
500 رینگیت مالزی
=
2,328.5 رینگیت مالزی
1000 رینگیت مالزی
=
4,657 رینگیت مالزی
5000 رینگیت مالزی
=
23,285 رینگیت مالزی

تبدیل رینگیت مالزی به دلار آمریکا

1 رینگیت مالزی
=
0.21 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
2.15 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
5.37 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
10.74 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
21.47 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
32.21 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
42.95 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
53.68 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
107.37 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
214.73 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
1,073.65 دلار آمریکا
50,550 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز جمعه 10 آذر 1402, در بازار 50,550 تومان است که نسبت به روز گذشته 100 تومان (0.2 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 50,450 تومان معامله می شد.

10,920 تومان

قیمت رینگیت مالزی امروز جمعه 10 آذر 1402, در بازار 10,920 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.09 درصد) افزایش یافته است. هر واحد رینگیت مالزی ، روز گذشته با قیمت 10,910 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به رینگیت مالزی چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار آمریکا به رینگیت مالزی سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی مالزی و سایت فدرال رزرو آمریکا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار آمریکا را به رینگیت مالزی تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل رینگیت مالزی به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)