تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یوان چین به رینگیت مالزی

1 CNY
=
0.655 MYR
1 یوان چینبرابر است با0.655 رینگیت مالزی
1 رینگیت مالزیبرابر است با1.528 یوان چین
نرخ تبدیل یوان چین به رینگیت مالزی

نرخ تبدیل یوان چین به رینگیت مالزی

نرخ تبدیل یوان چین به رینگیت مالزی امروز دوشنبه 13 آذر 1402 برابر 0.655 است. یعنی 1 یوان چین برابر است با 0.655 رینگیت مالزی. نرخ تبدیل یوان چین به رینگیت مالزی دیروز 0.654 بود.

آمار مربوط به تبدیل یوان چین به رینگیت مالزی

سه ماهه یکماهه  
0.637 0.637 کمترین
0.667 0.655 بیشترین
0.648 0.650 میانگین
0.006 0.005 انحراف معیار

نمودار نرخ یوان چین به رینگیت مالزی
ماه
همه

تبدیل یوان چین به رینگیت مالزی

1 یوان چین
=
0.65 رینگیت مالزی
10 رینگیت مالزی
=
6.55 رینگیت مالزی
25 رینگیت مالزی
=
16.36 رینگیت مالزی
50 رینگیت مالزی
=
32.73 رینگیت مالزی
100 رینگیت مالزی
=
65.46 رینگیت مالزی
150 رینگیت مالزی
=
98.19 رینگیت مالزی
200 رینگیت مالزی
=
130.92 رینگیت مالزی
250 رینگیت مالزی
=
163.64 رینگیت مالزی
500 رینگیت مالزی
=
327.29 رینگیت مالزی
1000 رینگیت مالزی
=
654.58 رینگیت مالزی
5000 رینگیت مالزی
=
3,272.89 رینگیت مالزی

تبدیل رینگیت مالزی به یوان چین

1 رینگیت مالزی
=
1.53 یوان چین
10 یوان چین
=
15.28 یوان چین
25 یوان چین
=
38.19 یوان چین
50 یوان چین
=
76.39 یوان چین
100 یوان چین
=
152.77 یوان چین
150 یوان چین
=
229.16 یوان چین
200 یوان چین
=
305.54 یوان چین
250 یوان چین
=
381.93 یوان چین
500 یوان چین
=
763.85 یوان چین
1000 یوان چین
=
1,527.7 یوان چین
5000 یوان چین
=
7,638.5 یوان چین
7,110 تومان

قیمت یوان چین امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 7,110 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یوان چین ، روز گذشته با قیمت 7,110 تومان معامله می شد.

10,860 تومان

قیمت رینگیت مالزی امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 10,860 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد رینگیت مالزی ، روز گذشته با قیمت 10,860 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به رینگیت مالزی چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یوآن چین به رینگیت مالزی سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی مالزی و سایت بانک مرکزی چین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یوآن چین را به رینگیت مالزی تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل رینگیت مالزی به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)