تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل مانات آذربایجان به رینگیت مالزی

1 AZN
=
2.771 MYR
1 مانات آذربایجانبرابر است با2.771 رینگیت مالزی
1 رینگیت مالزیبرابر است با0.361 مانات آذربایجان
نرخ تبدیل مانات آذربایجان به رینگیت مالزی

نرخ تبدیل مانات آذربایجان به رینگیت مالزی

نرخ تبدیل مانات آذربایجان به رینگیت مالزی امروز جمعه 31 شهریور 1402 برابر 2.771 است. یعنی 1 مانات آذربایجان برابر است با 2.771 رینگیت مالزی. نرخ تبدیل مانات آذربایجان به رینگیت مالزی دیروز 2.764 بود.

آمار مربوط به تبدیل مانات آذربایجان به رینگیت مالزی

سه ماهه یکماهه  
2.651 2.674 کمترین
2.809 2.773 بیشترین
2.719 2.741 میانگین
0.034 0.019 انحراف معیار

نمودار نرخ مانات آذربایجان به رینگیت مالزی
ماه
همه

تبدیل مانات آذربایجان به رینگیت مالزی

1 مانات آذربایجان
=
2.77 رینگیت مالزی
10 رینگیت مالزی
=
27.71 رینگیت مالزی
25 رینگیت مالزی
=
69.27 رینگیت مالزی
50 رینگیت مالزی
=
138.54 رینگیت مالزی
100 رینگیت مالزی
=
277.08 رینگیت مالزی
150 رینگیت مالزی
=
415.62 رینگیت مالزی
200 رینگیت مالزی
=
554.16 رینگیت مالزی
250 رینگیت مالزی
=
692.71 رینگیت مالزی
500 رینگیت مالزی
=
1,385.41 رینگیت مالزی
1000 رینگیت مالزی
=
2,770.82 رینگیت مالزی
5000 رینگیت مالزی
=
13,854.11 رینگیت مالزی

تبدیل رینگیت مالزی به مانات آذربایجان

1 رینگیت مالزی
=
0.36 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
3.61 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
9.02 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
18.05 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
36.09 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
54.14 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
72.18 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
90.23 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
180.45 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
360.9 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
1,804.52 مانات آذربایجان
29,320 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 29,320 تومان است که نسبت به روز گذشته 90 تومان (0.31 درصد) افزایش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 29,230 تومان معامله می شد.

10,580 تومان

قیمت رینگیت مالزی امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 10,580 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.09 درصد) افزایش یافته است. هر واحد رینگیت مالزی ، روز گذشته با قیمت 10,570 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به رینگیت مالزی چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل منات آذربایجان به رینگیت مالزی سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی آذربایجان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس منات آذربایجان را به رینگیت مالزی تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای منات آذربایجان و رینگیت مالزی به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)