تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل بات تایلند به رینگیت مالزی

1 THB
=
0.132 MYR
1 بات تایلندبرابر است با0.132 رینگیت مالزی
1 رینگیت مالزیبرابر است با7.55 بات تایلند
نرخ تبدیل بات تایلند به رینگیت مالزی

نرخ تبدیل بات تایلند به رینگیت مالزی

نرخ تبدیل بات تایلند به رینگیت مالزی امروز پنج شنبه 9 آذر 1402 برابر 0.132 است. یعنی 1 بات تایلند برابر است با 0.132 رینگیت مالزی. نرخ تبدیل بات تایلند به رینگیت مالزی دیروز 0.134 بود.

آمار مربوط به تبدیل بات تایلند به رینگیت مالزی

سه ماهه یکماهه  
0.127 0.131 کمترین
0.134 0.134 بیشترین
0.131 0.132 میانگین
0.002 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ بات تایلند به رینگیت مالزی
ماه
همه

تبدیل بات تایلند به رینگیت مالزی

1 بات تایلند
=
0.13 رینگیت مالزی
10 رینگیت مالزی
=
1.32 رینگیت مالزی
25 رینگیت مالزی
=
3.31 رینگیت مالزی
50 رینگیت مالزی
=
6.62 رینگیت مالزی
100 رینگیت مالزی
=
13.25 رینگیت مالزی
150 رینگیت مالزی
=
19.87 رینگیت مالزی
200 رینگیت مالزی
=
26.49 رینگیت مالزی
250 رینگیت مالزی
=
33.11 رینگیت مالزی
500 رینگیت مالزی
=
66.23 رینگیت مالزی
1000 رینگیت مالزی
=
132.45 رینگیت مالزی
5000 رینگیت مالزی
=
662.26 رینگیت مالزی

تبدیل رینگیت مالزی به بات تایلند

1 رینگیت مالزی
=
7.55 بات تایلند
10 بات تایلند
=
75.5 بات تایلند
25 بات تایلند
=
188.75 بات تایلند
50 بات تایلند
=
377.5 بات تایلند
100 بات تایلند
=
754.99 بات تایلند
150 بات تایلند
=
1,132.49 بات تایلند
200 بات تایلند
=
1,509.99 بات تایلند
250 بات تایلند
=
1,887.49 بات تایلند
500 بات تایلند
=
3,774.97 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
7,549.95 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
37,749.73 بات تایلند
1,445 تومان

قیمت بات تایلند امروز پنج شنبه 9 آذر 1402, در بازار 1,445 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,445 تومان معامله می شد.

10,920 تومان

قیمت رینگیت مالزی امروز پنج شنبه 9 آذر 1402, در بازار 10,920 تومان است که نسبت به روز گذشته 120 تومان (1.11 درصد) افزایش یافته است. هر واحد رینگیت مالزی ، روز گذشته با قیمت 10,800 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به رینگیت مالزی چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل بات تایلند به رینگیت مالزی سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی مالزی و سایت بانک مرکزی تایلند بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس بات تایلند را به رینگیت مالزی تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل رینگیت مالزی به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)