تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یورو به رینگیت مالزی

1 EUR
=
5.027 MYR
1 یوروبرابر است با5.027 رینگیت مالزی
1 رینگیت مالزیبرابر است با0.199 یورو
نرخ تبدیل یورو به رینگیت مالزی

نرخ تبدیل یورو به رینگیت مالزی

نرخ تبدیل یورو به رینگیت مالزی امروز شنبه 18 آذر 1402 برابر 5.027 است. یعنی 1 یورو برابر است با 5.027 رینگیت مالزی. نرخ تبدیل یورو به رینگیت مالزی دیروز 5.041 بود.

آمار مربوط به تبدیل یورو به رینگیت مالزی

سه ماهه یکماهه  
4.944 5.027 کمترین
5.132 5.132 بیشترین
5.034 5.076 میانگین
0.046 0.035 انحراف معیار

نمودار نرخ یورو به رینگیت مالزی
ماه
همه

تبدیل یورو به رینگیت مالزی

1 یورو
=
5.03 رینگیت مالزی
10 رینگیت مالزی
=
50.27 رینگیت مالزی
25 رینگیت مالزی
=
125.67 رینگیت مالزی
50 رینگیت مالزی
=
251.35 رینگیت مالزی
100 رینگیت مالزی
=
502.69 رینگیت مالزی
150 رینگیت مالزی
=
754.04 رینگیت مالزی
200 رینگیت مالزی
=
1,005.38 رینگیت مالزی
250 رینگیت مالزی
=
1,256.73 رینگیت مالزی
500 رینگیت مالزی
=
2,513.46 رینگیت مالزی
1000 رینگیت مالزی
=
5,026.91 رینگیت مالزی
5000 رینگیت مالزی
=
25,134.55 رینگیت مالزی

تبدیل رینگیت مالزی به یورو

1 رینگیت مالزی
=
0.2 یورو
10 یورو
=
1.99 یورو
25 یورو
=
4.97 یورو
50 یورو
=
9.95 یورو
100 یورو
=
19.89 یورو
150 یورو
=
29.84 یورو
200 یورو
=
39.79 یورو
250 یورو
=
49.73 یورو
500 یورو
=
99.46 یورو
1000 یورو
=
198.93 یورو
5000 یورو
=
994.65 یورو
54,250 تومان

قیمت یورو امروز شنبه 18 آذر 1402, در بازار 54,250 تومان است که نسبت به روز گذشته 100 تومان (0.18 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یورو ، روز گذشته با قیمت 54,350 تومان معامله می شد.

10,860 تومان

قیمت رینگیت مالزی امروز شنبه 18 آذر 1402, در بازار 10,860 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.18 درصد) افزایش یافته است. هر واحد رینگیت مالزی ، روز گذشته با قیمت 10,840 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به رینگیت مالزی چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یورو به رینگیت مالزی سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی مالزی و سایت بانک مرکزی اروپا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یورو را به رینگیت مالزی تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل رینگیت مالزی به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)