تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یورو به رینگیت مالزی

1 EUR
=
5.113 MYR
1 یوروبرابر است با5.113 رینگیت مالزی
1 رینگیت مالزیبرابر است با0.196 یورو
نرخ تبدیل یورو به رینگیت مالزی

نرخ تبدیل یورو به رینگیت مالزی

نرخ تبدیل یورو به رینگیت مالزی امروز شنبه 5 خرداد 1403 برابر 5.113 است. یعنی 1 یورو برابر است با 5.113 رینگیت مالزی. نرخ تبدیل یورو به رینگیت مالزی دیروز 5.094 بود.

آمار مربوط به تبدیل یورو به رینگیت مالزی

سه ماهه یکماهه  
5.073 5.085 کمترین
5.181 5.118 بیشترین
5.115 5.102 میانگین
0.022 0.008 انحراف معیار

نمودار نرخ یورو به رینگیت مالزی
ماه
همه

تبدیل یورو به رینگیت مالزی

1 یورو
=
5.11 رینگیت مالزی
10 رینگیت مالزی
=
51.13 رینگیت مالزی
25 رینگیت مالزی
=
127.82 رینگیت مالزی
50 رینگیت مالزی
=
255.64 رینگیت مالزی
100 رینگیت مالزی
=
511.28 رینگیت مالزی
150 رینگیت مالزی
=
766.92 رینگیت مالزی
200 رینگیت مالزی
=
1,022.56 رینگیت مالزی
250 رینگیت مالزی
=
1,278.2 رینگیت مالزی
500 رینگیت مالزی
=
2,556.4 رینگیت مالزی
1000 رینگیت مالزی
=
5,112.8 رینگیت مالزی
5000 رینگیت مالزی
=
25,563.99 رینگیت مالزی

تبدیل رینگیت مالزی به یورو

1 رینگیت مالزی
=
0.2 یورو
10 یورو
=
1.96 یورو
25 یورو
=
4.89 یورو
50 یورو
=
9.78 یورو
100 یورو
=
19.56 یورو
150 یورو
=
29.34 یورو
200 یورو
=
39.12 یورو
250 یورو
=
48.9 یورو
500 یورو
=
97.79 یورو
1000 یورو
=
195.59 یورو
5000 یورو
=
977.94 یورو
62,800 تومان

قیمت یورو امروز شنبه 5 خرداد 1403, در بازار 62,800 تومان است که نسبت به روز گذشته 200 تومان (0.32 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یورو ، روز گذشته با قیمت 63,000 تومان معامله می شد.

12,270 تومان

قیمت رینگیت مالزی امروز شنبه 5 خرداد 1403, در بازار 12,270 تومان است که نسبت به روز گذشته 90 تومان (0.73 درصد) کاهش یافته است. هر واحد رینگیت مالزی ، روز گذشته با قیمت 12,360 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به رینگیت مالزی چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یورو به رینگیت مالزی سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی مالزی و سایت بانک مرکزی اروپا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یورو را به رینگیت مالزی تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل رینگیت مالزی به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)