تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل مانات آذربایجان به دلار استرالیا

1 AZN
=
0.884 AUD
1 مانات آذربایجانبرابر است با0.884 دلار استرالیا
1 دلار استرالیابرابر است با1.132 مانات آذربایجان
نرخ تبدیل مانات آذربایجان به دلار استرالیا

نرخ تبدیل مانات آذربایجان به دلار استرالیا

نرخ تبدیل مانات آذربایجان به دلار استرالیا امروز دوشنبه 4 تیر 1403 برابر 0.884 است. یعنی 1 مانات آذربایجان برابر است با 0.884 دلار استرالیا. نرخ تبدیل مانات آذربایجان به دلار استرالیا دیروز 0.884 بود.

آمار مربوط به تبدیل مانات آذربایجان به دلار استرالیا

سه ماهه یکماهه  
0.879 0.881 کمترین
0.918 0.892 بیشترین
0.894 0.886 میانگین
0.010 0.003 انحراف معیار

نمودار نرخ مانات آذربایجان به دلار استرالیا
ماه
همه

تبدیل مانات آذربایجان به دلار استرالیا

1 مانات آذربایجان
=
0.88 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
8.84 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
22.09 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
44.18 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
88.36 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
132.54 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
176.72 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
220.9 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
441.8 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
883.6 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
4,417.99 دلار استرالیا

تبدیل دلار استرالیا به مانات آذربایجان

1 دلار استرالیا
=
1.13 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
11.32 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
28.29 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
56.59 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
113.17 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
169.76 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
226.35 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
282.93 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
565.87 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
1,131.74 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
5,658.68 مانات آذربایجان
35,740 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز دوشنبه 4 تیر 1403, در بازار 35,740 تومان است که نسبت به روز گذشته 850 تومان (2.44 درصد) افزایش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 34,890 تومان معامله می شد.

40,450 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز دوشنبه 4 تیر 1403, در بازار 40,450 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,000 تومان (2.53 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 39,450 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار استرالیا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل منات آذربایجان به دلار استرالیا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی آذربایجان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس منات آذربایجان را به دلار استرالیا تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات آذربایجان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)