تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل مانات آذربایجان به دلار استرالیا

1 AZN
=
0.897 AUD
1 مانات آذربایجانبرابر است با0.897 دلار استرالیا
1 دلار استرالیابرابر است با1.115 مانات آذربایجان
نرخ تبدیل مانات آذربایجان به دلار استرالیا

نرخ تبدیل مانات آذربایجان به دلار استرالیا

نرخ تبدیل مانات آذربایجان به دلار استرالیا امروز چهارشنبه 2 اسفند 1402 برابر 0.897 است. یعنی 1 مانات آذربایجان برابر است با 0.897 دلار استرالیا. نرخ تبدیل مانات آذربایجان به دلار استرالیا دیروز 0.900 بود.

آمار مربوط به تبدیل مانات آذربایجان به دلار استرالیا

سه ماهه یکماهه  
0.860 0.889 کمترین
0.909 0.909 بیشترین
0.887 0.899 میانگین
0.013 0.005 انحراف معیار

نمودار نرخ مانات آذربایجان به دلار استرالیا
ماه
همه

تبدیل مانات آذربایجان به دلار استرالیا

1 مانات آذربایجان
=
0.9 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
8.97 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
22.43 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
44.85 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
89.71 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
134.56 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
179.41 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
224.26 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
448.53 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
897.06 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
4,485.29 دلار استرالیا

تبدیل دلار استرالیا به مانات آذربایجان

1 دلار استرالیا
=
1.11 مانات آذربایجان
10 مانات آذربایجان
=
11.15 مانات آذربایجان
25 مانات آذربایجان
=
27.87 مانات آذربایجان
50 مانات آذربایجان
=
55.74 مانات آذربایجان
100 مانات آذربایجان
=
111.48 مانات آذربایجان
150 مانات آذربایجان
=
167.21 مانات آذربایجان
200 مانات آذربایجان
=
222.95 مانات آذربایجان
250 مانات آذربایجان
=
278.69 مانات آذربایجان
500 مانات آذربایجان
=
557.38 مانات آذربایجان
1000 مانات آذربایجان
=
1,114.75 مانات آذربایجان
5000 مانات آذربایجان
=
5,573.77 مانات آذربایجان
33,620 تومان

قیمت مانات آذربایجان امروز چهارشنبه 2 اسفند 1402, در بازار 33,620 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.06 درصد) کاهش یافته است. هر واحد مانات آذربایجان ، روز گذشته با قیمت 33,640 تومان معامله می شد.

37,460 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز چهارشنبه 2 اسفند 1402, در بازار 37,460 تومان است که نسبت به روز گذشته 70 تومان (0.19 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 37,390 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار استرالیا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل منات آذربایجان به دلار استرالیا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی آذربایجان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس منات آذربایجان را به دلار استرالیا تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات آذربایجان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)